Default Header Image

Publicaţii

2023

10-15 iulie 2023

The 21st International Symposium and Summer School on Bioanalysis

Materialele conferinței

7-9 iunie 2023

The 37th Balkan Medical Week „Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era”

Materialele conferinței

2021

01-05 noiembrie 2021

Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Белорусского государственного медицинского университета

Materialele conferinței

20-22 octombrie 2021

Conferința Științifică Anuală „Cercetrea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță” Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Materialele conferinței - Abstract book

Revista Farmaceutică a Moldovei nr. 3

Moldovan Medical Journal, vol. 64, nr. 4

01-02 octombrie 2021

Conferința Națională cu Participare Internațională „Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale”

Materialele conferinței

Programul conferinței

15-17 septembrie 2021

Congresul Național de Farmacie ed. a. XVIII-a „Farmacia: de la inovare la buna practică farmaceutică” Oradea, România

Materialele conferinței

14 mai 2021

Conferința Științifică cu Participare Internațională „Perspective în cercetarea produselor farmaceutice de origine sintetică și naturală” 

Programul conferinței

Posterele la Conferința științifică cu participare internațională cu genericul: Perspective în cercetarea produselor farmaceutice de origine sintetică și naturală, 14 mai 2021

 

 
Brevete de invenţii, patente, certificate de înregistrare, materiale la saloanele de invenţii
 
Articole
 
Teze ale comunicărilor orale la forumuri științifice