Default Header Image

Publicaţii

Manuale, Curs de lecții

 1. BABILEV, F. Chimie farmaceutică. Chişinău: Universitas, 1994.- 675 р., ISBN 5-362-01110
 2. BRODICICO, T., VALICA, V. Curs de Chimie toxicologică. Chişinău: Centrul Editorial Poligrafic Medicina al USMF, 2003.– 352 p., ISBN 9975-907-26-1
 3. СИМОНОВА, Л. Курс лекций по токсикологической химии. Кишинэу: Издательско-Полиграфический Центр Medicina, 2003. – 278 c., ISBN 9975-907-49-0

Recomandări metodice

 1. COTELEA, T. Analiza chimico-toxicologocă a mercurului în materialul biologoic. Elaborări metodice pentru studenții anului IV facultatea Farmacie. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2006. – 26 p.,  ISBN 978-9975-907-06-4.
 2. COTELEA, T. Analiza chimico-toxicologocă a toxicilor „metalici” în materialul biologoic. Elaborări metodice pentru studenții anului IV facultatea Farmacie. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2006. – 57 p.,  ISBN 978-9975-907-07-1.
 3. СИМОНОВА, Л., ВАЛИКА, В. Группа токсических веществ, извлекаемых из биоматериала перегонкой с водяным паром . Методические укказания по токсикологической химии для студентов IV курса фармацевтического факультета. Кишинэу: Издательско-Полиграфический Центр Medicina, 2007. – 80 c., ISBN 978-9975-918-93-0.
 4. СИМОНОВА, Л., ВАЛИКА, В., КОТЕЛЯ, Т. Группа токсических веществ, извлекаемых из биоматериала полярными растворителями. Методические укказания по токсикологической химии для студентов IV курса фармацевтического факультета. Кишинэу: Медицина, 2009. – 98 c., ISBN 978-9975-915-75-5.
 5. COTELEA, T., SIMONOVA, L. Grupa compușilor toxici, care se izolează din materialul biologoic prin antrenarecu vapori de apă. Recomandări metodice pentru studenții anului IV. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2017. – 46 p.,  ISBN 978-9975-82-075-2.

Rapoarte ştiinţifice

 1. ANDRUSENCO, T.; SUCMAN, N.; BOLDESCU, V.; VALICA, V.; UNCU, L.; MACAEV, F. Synthesis of amino acid derivatives of 2-hydroxyjuglone with potential development of biological activity. In: Volum de rezumate, Congresul Național de Farmacie din România, ediția a XVII-a, Farmacia secolului XXI – între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială. București, 2018, p. 36, ISSN 2537 – 2823, ISSN-L 2537 – 2823.
 2. BOLDESCU, V.; CURLAT, S.; POGREBNOI, S.; SMETANSCAIA, A.; UNCU, L.; VALICA, V.; MACAEV, F. Molecular architecture of ionic liquids with anticancer activity, antioxidant, and photosenisibilizing properties. In: Book of Abstracts. VI International Conference, Chemistry, structure and function of biomolecules. Minsk, 2018, p. 22-24.
 3. COTELEA, T.; GREJDEAN, T.; LAVRIC, A.; MIRON, S. Reconstituiri din vremuri vertiginos apuse. Nicolae Testemiţanu-distinsul nostru coleg în rândul marilor intelectuali români din toate timpurile. In: Volum Rezumate A XXVII Reuniune Nationala de Istorie a Farmaciei, Raman, Romania 17-19 mai, 2018, P. 31.
 4. MACAEV, F.; POGREBNOI, S.; BOLDESCU, V.; UNCU, A.; VALICA, V.; UNCU, L. Analysis of Tryptanthrin analogs activity against Mycobacteria. In: Book of abstracts, 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Komarno, Slovakia,  2018, p. 61. ISBN 978-80-8122-241-2     
 5. NEGREȘ, S.; ȘTEFĂNESCU, E.; MARINECI, C.D.; UNCU, L.; CHIRIȚĂ, C.  Cercetări farmacologice experimentale privind acțiunea unor potențiali agoniști pe receptorii beta 3 adrenergici în dislipidemie. În: Simpozionul Național ”Medicamentul de la idee la clinică”, sub egida Zilele Medicamentului: ediția a XXVI-a, Iași. 29-31 martie 2018, p. 104-106. ISSN-L 1843-1038.
 6. POGREBNOI, S.; BOLDESCU, V.; UNCU, A.; VALICA, V.; UNCU, L.; MACAEV, F. New inhibitors of enoyl-acyl carrier protein reductase: structure, activity against Mycobacterium tuberculosis, modeling of enzyme binding. In: Book of Abstracts. VI International Conference, Chemistry, structure and function of biomolecules. Minsk, 2018, p. 135-137.
 7.  ŞTEFANEŢ, T.;  MACAEV, F.;  VÎSLOUH, O.;  VALICA, V. Analize spectrale al dioxoindolindionei. În: Simpozionul Național ”Medicamentul de la idee la clinică”, sub egida Zilele Medicamentului: ediția a XXVI-a, Iași. 29-31 martie 2018, p. 147-149. ISSN-L 1843-1038.
 8. SUCMAN, N.; BOLDESCU, V.; UNCU, L.; VALICA, V.; MACAEV, F. Non-nucleoside reverstranscriptase inhibitors with targeted activation in macrophages. In: Book of Abstracts. VI International Conference, Chemistry, structure and function of biomolecules. Minsk, 2018, p. 137-139. 
 9. UNCU, A.; VALICA, V.; VÎSLOUH, O.; PODGORNÎI, A.; MACAEV, F.; UNCU, L. Application of UV-VIS spectrophotometry for dosing of propiltiohinotiadiazol. In: Volum de rezumate, Congresul Național de Farmacie din România, ediția a XVII-a, Farmacia secolului XXI – între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială. București, 2018, p. 34, ISSN 2537 – 2823, ISSN-L 2537 – 2823.
 10. Uncu, L.; NICOLAI, E., PARII, S., VÎSLOUH, O., VALICA, V. Modification of pH in the preformulation of combined ear drops with ciprofloxacin. In: Book of abstracts, 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Komarno, Slovakia, 2018, p. 73.
 11. БОЛДЕСКУ, В.; КУРЛАТ, С.; ПОГРЕБНОЙ, С.; СМЕТАНСКАЯ, А.; УНКУ, Л.; ВАЛИКА, В.; МАКАЕВ, Ф. Ионные жидкости в синтезе биоактивных материалов. B: Тезисы докладов IV Всероссийской молодежной конференции «Достижения молодых ученых: химические науки», С. 8-9. Уфа, 16-19 мая 2018. ISBN 978-5-7477-4636-7
 12. APARATU, I.;  ŞTEFANEŢ, T. Caracteristica chimico-farmacologică a substanţe-lor medicamentoase din rândul antidiabeticelor orale. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», 15-19 octombrie 2018, Chișinău. p. 32. ISBN 978-9975-82-103-2
 13. UNCU, A. PODGORNÎI, A., SMETANSCAIA, A., MACAEV, F., VALICA, V., TESAROVA, E. The optimization of the bioaviailability of the propylthiocinothiadiazole. In: Book of abstracts, 17thInternational Symposium and Summer School on Bioanalysis. Congress Centre, Ohrid, Republic of Macedonia, 2-8 july,  2017.
 14. UNCU, L. Produse farmaceutice multicomponent în tratamentul otomicozelor. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”, 15-17 iunie, 2017, Bucureşti, România.
 15. UNCU, L. The use of HPLC method in analysis of multicomponent drugs. In: Book of abstracts, 17thInternational Symposium and Summer School on Bioanalysis. Congress Centre, Ohrid, Republic of Macedonia, 2-8 july, 2017.
 16. DONICI, E. Validarea metodei spectrofotometrice de dozare a fluocinolonului acetonid în unguentul combinat cu izohidrafural. Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chișinău.
 17. UNCU, A., MACAEV, F., VALICA, V., PODGORNÎI, A., UNCU, L. Studiul fizico-chimic al complexului propiltiochinotiadiazolului cu ciclodextrine. Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chișinău.
 18. MACAEV F.; UNCU A.; POGREBNOI S.; IVANCIUC A.; DUCA G.; VALICA V.; UNCU L.  Studiul sistemelor binare ale β-ciclodextrinei şi 2-(propilti)-5H-[1,3,4]tidiazolo[2,3-b]chinazolin-5-onei cu potenţială acţiune împotriva virusului Dengue. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii.Bucureşti, România, 2016, p.13. ISSN 2537-2823.
 19. UNCU A.; NICOLESCU F.; UNCU L.; SOARE T.; ŞTEFĂNESCU E.; MOROŞAN E.; CHIFIRIUC M.C.; MARANDIUC I.; NEGREŞ S.; CHIRIŢĂ C. Cercetări farmaco-toxicologice experimentale asupra unui nou derivat al 5-aril-2-ti-1,3,4-oxadiazolului, cu potenţial efect antiicrobian. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p. 98. ISSN 2537.
 20. TINCU, S.; COTELEA, T.; DOLGHIERU, N.; ZNAGOVAN, A. Cânepa, drog abuziv sau potenţial medicamentos. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p. 108. ISSN 2537-2823.
 21. BABENCO, I.; SOLOVIOV, M.; VALICA, V. Aspecte legislative în depistarea medicamentelor contrafăcute. Conferinţa cu participare internaţională «De la disign-ul medicamentului la calitate şi inofensivitate» în memoria profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naştere”, 2016 noembrie 11.
 22. BABILEVA, A.; VALICA, V.; BIBIRE, N.; UNCU, L.  Dozarea concomitenta a m-crezolului si a insulinei în produsul farmaceutic Humulin R.   Conferinţa cu participare internaţională «De la disign-ul medicamentului la calitate şi inofensivitate» în memoria profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naştere”, 2016 noembrie 11. 
 23. COTELEA, T. Neliniştea memoriei. Filip babilev – profesorul savantul, dar şi mentorul farmaciei la un popas aniversar în călătoria eternă Conferinţa cu participare internaţională «De la disign-ul medicamentului la calitate şi inofensivitate» în memoria profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naştere”, 2016 noembrie 11. 
 24. PIRON, O.; CASIAN, I.; CASIAN, A.; VALICA, V.  Studiul fitochimic al principiilor farmacologic active în topinambur (Helianthus tuberosus L.). Conferinţa cu participare internaţională «De la disign-ul medicamentului la calitate şi inofensivitate» în memoria profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naştere”, 2016 noembrie 11.
 25. ŞTEFANEŢ, T.; TREAPIŢÎNA, T. Particularităţile formelor farmaceutice de uz veterinar. Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», 2016 octombrie 18–21.
 26. FALCA, I.; ŞTEFANEŢ, T. Elaborarea metodelor de analiză şi determinarea termenului de valabilitate a unor forme farmaceutice extemporale moi. Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», 2016 octombrie 18–21.
 27.  COTELEA, T. Valentele patrimoniului farmaceutic in Republica Moldova. Conferinta stiintifico-practica „Actualitati in domeniul medicamentului si activitatii farmaceutice’’ in cadrul expozitiei internationale specializate MoldMEDIZIN & MolDENT, Chisinau, 07 septembrie 2016.
 28. NEGRESCU, D.; COTELEA,T. Influenţa alimentaţiei asupra metabolismului codeine. Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi studenţilor. Culegere de rezumate ştiinţifice. 2014, 36. ISBN 978-9975-118-61-3.
 29. UNCU, L.; VALICA, V.; DONICI, E.; CIOBANU, N.; VÎSLOUH, O.;SUVORCHINA, O.; POPA, C.; UNCU, A. Studiul compatibilităţii fizico-chimice a econazolului nitrat cu betametazonă dipropionat şi a econazolului nitrat cu ciprofloxacină prin metoda HPLC. Congresul Naţional de Farmacie din România cu participare internaţională, ediţia a XV-a, Viziune şi inovare în practica farmaceutică Orizont 2020. 2014, 332. ISBN 978-606-544-252-8.
 30. VALICA, V.; RUSNAC, L.; UNGUREANU, A.; PARII, S.; NICOLAI, E. Nanofarmaceutice – provocări de control analitic. Congresul Naţional de Farmacie din România cu participare internaţională, ediţia a XV-a, Viziune şi inovare în practica farmaceutică Orizont 2020. 2014, 348. ISBN 978-606-544-252-8.

Articole 

 1. DUCA, GH.; POGREBNOI, S.; BOLDESCU, V.; AKSAKAL, F.; UNCU, A.; VALICA, V.; UNCU, L.; NEGREȘ, S.; NICOLESCU, F.; MACAEV, F. Tryptanthrin analogues as inhibitors of enoyl-acyl carrier protein reductase: activity against Mycobacterium tuberculosis, toxicity, modeling of enzyme binding. In: Current Topics in Med. Chem. 2018, accepted (Ref CTMC MS-2018-005). ISSN:1873-4294. (IF: 3.374).
 2. ONIGA, S.; PALAGE, M.; ARANICIU, C.; MARC, G.; ONIGA, O.; VLASE, L.;PRISACARI, V.;VALICA, V.; CURLAT, S.; UNCU, L.  Design, Synthesis, Molecular Docking, And Antibacterial Activity Evaluation Of Some Novel Norfloxacin Analogues. În: Revista Farmacia, 2018, ISSN: 0014-8237 (for the Printed Edition); ISSN: 2065-0019 (for the On-Line Edition);  IF 1.84 (acceptat pentru publicare Ref 2018).
 3. STRATAN, E.; ȚURCAN, N.; CRUDU, V.; ROMANENCO, E.; COTELEA, T.; NIŢULESCU, M.G.; CHIRIŢĂ, C.; MORUȘCIAG, L. Biological evaluation of new 2-phenetilbenzoyl thiourea derivates as antituberculosis agents. În: Revista Farmacia. Bucureşti, România, Factor de impact 0,918. Farmacia, 66 (1), p. 1-10, 2018.
 4. OPREA, V.; CHEPTANARU, C.; NISTORICA, M.; GIZA, C.; VALICA, V. Quantitative analysis of the macromolecular complex of iron (III) hydroxide with polymaltose in liquid dosage forms. In: The Moldovan Medical Journal, February 2018, Vol. 61, No 1, p. 24-28.
 5. NICOLAI, E.; SMOCVINA, O.; COJOCARU, D.; VÎSLOUH, O.; VALICA,V.; PARII, S.; UNCU, L. Evaluarea pieței farmaceutice autohtone și internaționale a medicamentelor cu conținut de ciprofloxacină, loratadină și dexametazonă utilizate în tratamentul otitei medii. În: Materialele conferinței științifice cu participare internaţională “Farmacie etică: Istorie, realități și perspective”. Chişinău, 19-21 aprilie,  2018, p. 85-89. ISBN 978-99-75-3159-5-1
 6. КАСЬЯН, И.Г.; КАСЬЯН, А.К.; ВАЛИКА В.В. Оценка фитохимического состава основных фармакологически активных компонентов монарды дудчатой (Monarda fistulosa L.), культивируемой  в Республике Молдова. В: Материалы шестой Международной научно-практической конференции Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям. Полтава, 26-27 декабря 2017, с. 152-154. ISBN978-966-7919-88-7. www.pdaa.edu.ua/content/materialy-naukovo-praktychnyh-internet-konferenciy-za-2017-rik.
 7. DONICI, E. Elaborarea și validarea metodei spectrofotometrice în ultraviolet şi vizibil de dozare a fluocinolonului acetonid dintr-un unguent combinat: studiu experimental. Moldovan Journal of Health SciencesRevista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2017; 13(3): 53-58, ISSN 2345-146
 8. DONICI, E.; DIUG, E.; VALICA, V.; PRISACARI, V.; UNCU, L. Utilizarea formelor farmaceutice combinate în tratamentul arsurilor infectate. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.185-188. ISBN 978-973-0-24609-4.
 9. MAZUR, E.; VALICA, V.; UNCU, L. studiul preparatelor combinate cu conținut de potasiu. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.199-203. ISBN 978-973-0-24609
 10. NICOLAI, E.; PARII, S.; VALICA, V.; UNCU, L. Evaluarea conținutului de impurități de etilendiaminoderivat de ciprofloxacină în studiul stabilității picăturilor auriculare combinate. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.195-198. ISBN 978-973-0-24609
 11. PODGORNÎI, A.; MACAEV, F.; UNCU, L.; SMETANSCAIA, A.; VALICA, V. acțiunea farmacologică și relații structură-activitate în grupul derivaților de 1,3,4-oxadiazol. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.192-195. ISBN 978-973-0-24609-4
 12. UNCU, A.;  MACAEV, F.; PODGORNÎI, A.; VALICA, V. Perspective de utilizare a propiltiohinotiadiazolului în tratamentul tuberculozei. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.188-192. ISBN 978-973-0-24609-4.
 13. UNCU, A.; PODGORNÎI, A.; SMETANSCAIA, A,; MACAEV, F.; VALICA, V.; TESAROVA, E. The optimization of the bioaviailability of the propylthiocinothiadiazole. In: Book of abstracts, 17thInternational Symposium and Summer School on Bioanalysis. Congress Centre, Ohrid, Republic of Macedonia, 2017, p. 44.
 14. UNCU, L. Produse farmaceutice multicomponent în tratamentul otomicozelor. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.116-120. ISBN 978-973-0-24609-4.
 15. UNCU, L. The use of HPLC method in analysis of multicomponent drugs. In: Book of abstracts, 17thInternational Symposium and Summer School on Bioanalysis. Congress Centre, Ohrid, Republic of Macedonia, 2017, p. 15. 
 16. POGREBNOI, S.; CHIRIȚĂ, C.; VALICA, V.; MACAEV, F.; CHIFIRIUC, M.C.; KAMERZAN, C.; UNCU, L.; UNCU, A.; NEGREȘ, S.; IONICĂ, F.E.; NICOLESCU, F.; MARANDIUC, I.M.; ȘTEFĂNESCU, E. Studies of the antimycobecterial action of a novel compound of the thiadiazole class, 2-(propyl-thio)-5H-[1,3,4]-thiadiazole[2,3-b]-quinazoline-5-one. Farmacia, 2017; 65(1): 69-74. ISSN: 0014-8237 (for the Printed Edition); ISSN: 2065-0019 (for the On-Line Edition); IF 1.348.
 17. BABENCO, I.; SOLOVIOV, M.; IACOB, C.; RUSNAC, L.; VALICA, V. Legal aspects in detecing counterfeit medicines. Curierul medical. 2016, 6, 2-8. ISSN 1857-0666.
 18. BABILEVA, A.; VALICA, V.; BIBIRE, N.; UNCU, L. Dozarea concomitentă a m-crezolului şi a insulinei în produsul farmaceutic Humulin R. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 55-58. ISSN 1812-5077.
 19. BÎLICI, E.; UNCU, A.; SMETANSCAIA, A.; VÎSLOUH, O.; CIOBANU, N.; BIBIRE, N.; NEGREȘ, S.; UNCU, L. Determinarea spectrofotometrică a propiltiodiazolochinazolin-onă la etapa de preformulare a capsulelor. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 14. ISSN 1812-5077.
 20. COJOCARU-TOMA M.; NISTREANU A.; UNCU L.; BILI A. Studiu comparati a polifenolilor în Physalis alkekengi L. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p.216. ISSN 2537-2823.
 21. COTELEA, T. Filip Babilev – profesorul, savantul şi mentorul Farmaciei la un popas aniversal în călătoria eternă. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 6-11. ISSN 1812-5077.
 22. CURAC, V.; PODGORNII, A.; Scientific advisor: VALICA, V. NMR analysis of phenoxythiazolechloralum. In: Abstract book. The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors. Chişinău, Republic of Moldova, 12 – 14 May 2016. p. 342-343. ISBN 978-9975-3028-3-8.
 23. DOLGHIERU, N.;  ZNAGOVAN, A.; COTELEA, T.; TINCU, S. Studiul inhibitorilor histaminici de origine vegetală. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p. 212. ISSN 2537-2823.
 24. DONICI, E. Elaborarea metodei spectrofotometrice UV-VIS de determinare cantitativă a izohidrafuralului, metiluracilului şi benzocainei din unguentul combinat. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), 245-248. ISSN 1857-0011.
 25. DONICI, E.; UNCU, A.; VALICA, V.; NICOLESCU, F.; UNCU, L. Cafeaua arabica vs cafeaua robusta. Aspecte de calitate şi componenţa principiilor activi. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 38-41. ISSN 1812-5077.
 26. GURANDA, D.; DONICI, E.; CORNEA, V. Studiul preparatelor medicamentoase oftalmice în Republica Moldova. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 23. ISSN 1812-5077.
 27. MACAEV, F.; UNCU, A.; POGREBNOI, S.; IVANCIUC, A.; DUCA, G.; VALICA, V.; UNCU, L.  Studiul sistemelor binare ale β-ciclodextrinei şi 2-(propilti)-5H-[1,3,4]tidiazolo[2,3-b]chinazolin-5-onei cu potenţială acţiune împotriva virusului Dengue. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii.Bucureşti, România, 2016, p.13. ISSN 2537-2823
 28. NICOLAI, E.; DONICI, E.; PARII, S.; STAVER,M.; VÎSLOUH, O.; UNCU, L. Determinarea Loratadinei din amestec multicomponent prin spectrofotometrie UV-VIS. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 12. ISSN 1812-5077.
 29. PARII, S.; UNCU, L.; VALICA, V.; NICOLAI, E.; MANIUC M. Elaborarea şi evaluarea toxicității acute a unui nou produs medicamentos pentru tratamentul otitelor. In: ”Revista Medico-Chirurgicală” din Romania, 120, nr.2/supl. vol.1, 2016, p. 61-69, ISSN-L: 2286-2560;
  ISSN online: 2286-2560; ISSN print: 0048-7848.
 30. SMETANSCAIA, A.; TOMA, M.; VALICA,V.; VÎSLOUH, O.; GRIGORITA, N. Studiul stabilităţii şi determinarea termenului de valabilitate a capsulelor de Pantoprazol şi Tamsulosin. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 15-16. ISSN 1812-5077.
 31. TINCU, S.; COTELEA, T.; DOLGHIERU, N.; ZNAGOVAN, A. Cânepa, drog abuziv sau potenţial medicamentos. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p. 108. ISSN 2537-2823.
 32. TREAPIȚÎNA, T.; ŞTEFANEȚ, T.; MAZUR, E.; DONICI, E. Polimorfismul substanţelor medicamentoase. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 74-81. ISSN 1812-5077.
 33. UNCU A.; NICOLESCU F.; UNCU L.; SOARE T.; ŞTEFĂNESCU E.; MOROŞAN E.; CHIFIRIUC M.C.; MARANDIUC I.; NEGREŞ S.; CHIRIŢĂ C. Cercetări farmaco-toxicologice experimentale asupra unui nou derivat al 5-aril-2-ti-1,3,4-oxadiazolului, cu potenţial efect antiicrobian. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p. 98. ISSN 2537.
 34. UNCU, L.; LUPU, R.; PARII, S.; VALICA,V.; MACARI, A.; DONICI, E.; NEGREŞ,S. Preparate nootrope şi vasodilatatoare cerebrale – aspecte de utilizare şi premise de combinare. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 13. ISSN 1812-5077.
 35. UNCU, L.; NICOLAI, E.; POMANĂ, E.; VALICA, V.; PARII, S.; DONICI, E. Studiul stabilităţii picăturilor auriculare cu conţinut de ciproflozacină 3mg/ml. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 65-67. ISSN 1812-5077.
 36. UNCU, L.; POTLOG, M.; DONICI, E.; PODGORNÎI, A.; VALICA, V. Analiza cantitativă a vitaminelor E, A şi β-carotenului din uleiuri vegetale prin metoda spectrofotometrică UV-VIS. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 59-61. ISSN 1812-5077.
 37. UNCU, L.; ŞERBAN, D.; VALICA, V.; DONICI, E.; VÎSLOUH, O.; MAZUR, E.; MACARI, A. Elaborarea unei metode analitice spectrofotometrice pentru determinarea cantitativă a Tropicamidei în forme farmaceutice. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 62-64. ISSN 1812-5077.
 38. ZNAGOVAN, A.; VIDIBONSCHII, V.; COTELEA, T.; TREAPIŢÎNA, T.; NISTREANU, A.; TINCU, S. Studiul produsului complex al alcaloizilor din specia Berberis vulgaris cu ciclofosfan. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p.190. ISSN 2537-2823.
 39. PARII, S.; VALICA,V. ; MACAEV, F.; POGREBNOI, S.; BOLDESCU, V.; STÎNGACI, E.; DUCA, GH.; IVANCIC, A.; RUSNAC, L.; NICOLAI, E.; UNGUREANU, A.; UNCU, L.; MACAEVA, A. Determinarea toxicităţii acute a unor noi compuşi chimici cu proprietăţi antituberculoase. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 1, 445-451
 40. UNCU,L.; VALICA,V.;  SUVORCHINA, O.; VÎSLOUH, O.;  MAZUR,E.; ROMAN,Z. Determinarea cantitativă a izoflavonelor în diverse produse si suplimente alimentare prin metoda spectrofotometrică UV-VIS. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2015, nr. 1-2, 24-27. ISSN 1812-5077.   
 41. OPREA,V., CHEPTANARU,C., VALICA,V., NISTORICĂ,M., REMIŞ,V. Determinarea ferului cu acidul sulfosalicilic în comprimate de feroplect prin metoda fotometrică a adaosului standard. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2015, nr. 1-2, 28-31. ISSN 1812-5077.
 42. SIMONOVA,  L.; BRODICICO,  T.; STAVER,  O.; VALICA, V. Analiza chimico-toxicologică a pesticidelor. Ch.: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2014. 32 p. ISBN 978-9975-118-33-0.
 43. DONICI, E.; UNCU, L.; PRISĂCARI V. Studiul compatibilităţii fizico-chimice a izohidrafuralului, metiluracilului şi benzocainei prin metoda HPLC. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 48. ISSN 1812-5077.
 44. HARCIU, I.; CASIAN I.; CASIAN A.; SIMONOVA L. Optimization of the sample preparation for the chemical-toxicological analysis by the HPLC method. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 1-2, 28. ISSN 1812-5077.
 45. MATASARI, M.; VALICA, V.; MACAEV, F.; PODGORNÎI, A.; UNCU, L. Analiza spectrofotometrică a soluţiei etanolice de isoconazol nitrat. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 60. ISSN 1812-507
 46. NICOLESCU, F; UNCU, A.; CHIRIŢĂ, C.; ANCUCEANU, R; IONIŢĂ, C.; UNCU, L.; NEGREȘ, S.; MACAEV, F.; VALICA, V. Screening toxicologic asupra unui nou compus antimicobacterian, derivat al 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 55. ISSN 1812-5077.
 47. OPREA, V; CHEPTĂNARU, C; VALICA, V. Analiza fotometrică a Fe în forme farmaceutice solide. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 53. ISSN 1812-5077.
 48. ȘTEFANEŢ, T.; CREŢU, G. Determinarea termenului de valabilitate a formei extemporale – picături oftalmice compuse. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 58. ISSN 1812-5077.
 49. UNCU, A.; VALICA, V.; MACAEV, F.; SUVORCHINA, O.; VÎSLOUH, O. Studiul comportamentului spectral al unui derivat tiodiazolic cu acţiune antimicobacteriană. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 42. ISSN 1812-5077.
 50. VALICA, V.; RUSNAC, L. Centrul ştiinţific în Domeniul Meidcamentului  – actualităţi şi perspectiveRevista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 1-2, 15. ISSN 1812-5077.
 51. VÎSLOUH, O.; SUVORCHINA, O.; MAZUR, E.; UNCU, L.; VALICA, V. Aplicarea metodei HPLC în cadrul laboratorului analiză, standardizare şi controlul medicamentelor a centrului ştiinţific în domeniul medicamentelor. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 56. ISSN 1812-5077.