Default Header Image

Cercul științific studențesc

                   Extras din Proces verbal al Ședinței catedrei nr. 2 din 17.09.2021

Anunț !

Vă informăm că în timpul apropiat vor avea loc următoarele evenimente științifice internaționale studențești:

 

Denumirea

evenimentului

Locul desfășurării

Termen limită de prezentare

a materialelor pentru publicare

Link-ul

la pagina web

III Всероссийская конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Естественнонаучные основы медико-биологических знаний» - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова

Federația Rusă

15 aprilie 2021

http://konf.rzgmu.ru/events/32/

The 6th edition of Young Researchers in BioSciences International Symposium (YRBS) - 22-25 July 2021

Cluj-Napoca, Romania

20 mai 2021

http://iscoms.com/

MALTEPE UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS, Faculty of Medicine & School of Nursing, Maltepe University, MAY 10-11, 2021

İstanbul, Turcia

20 aprilie 2021

https://maltepe.edu.tr/muisc2021/en/call-for-paper-medns

The iMed Conference’s iPitch Competition. Is a competition for undergraduate and master Life Sciences’ students designed to offer the participants the opportunity to have a unique clinical or research learning experience in a renowned European Centre with a previous speaker of the iMed Conference

Lisbon

PITCH SUBMISSION PERIOD:

April 1st - 20th May 2021

RULES OF PROCEDURE

 

https://imedconference.org/

III Международная студенческая олимпиада по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, Заявки на участие (принимаются до  29 марта 2021 года). III Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых (22-23 апреля). ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России

Federația Rusă

29 martie 2021

konferenciya@nmicrk.ru

 

olimpiada.nmicrk@yandex.ru

 

https://vk.com/club202305041