Default Header Image

Colaborare internațională

Catedra colaborează cu colegi de la facultăţile de farmacie din mai multe ţări: România, Ucraina, Rusia, Polonia, Estonia. Relaţii fructuoase, menţinute şi prin contracte bilaterale de colaborare, au fost stabilite de-a lungul anilor cu catedrele tangenţiale din cadrul Facultăţilor de Farmacie din Târgu-Mureş, Cluj-Napoca, Timişoara, Iași, Bucureşti (România), unde colaboratorii catedrei au efectuat diverse stagii de specialitate de activitate didactică și cercetare.

Proiecte internaționale:

Colaboratorii catedrei au participat şi participă în diverse proiecte internaţionale. Tematica acestor proiecte se încadrează în tematica generală a catedrei.

-        Proiect din cadrul programului ORIZONT 2020:

1.   Aplicat în aprilie 2016 (I anunț, în concurs): “Oxide Aggregates for Flow-through Solar Photocatalytic Cleaning of Agricultural and Aquaculture Waste Waters” “Sol2Clean”  https://aap.agencerecherche.fr/selection/2017/externes/Pages/SelFSFichesPartenaires.aspx?idProjet=63518&idPartenaire=215793.

Director de proiect: Roland Marschall, Justus Liebig University, Giessen, Germania. Coordonator: Universitatea Justus Liebig, Giessen, Germania. Parteneri: Universitatea de Vest ”Vasile Goldis”, Arad, România, Manager științific al proiectului – Mihail Ciprian Valentin; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova, Manager științific al proiectului – Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar.

 

-        Proiecte internaționale bilaterale:

1.    Proiect de cercetare Moldova-Belarus, aa. 2019-2020: Obținerea și cercetarea farmaceutică a derivaților de propiltiodiazolochinazolin-onă cu proprietăți biofarmaceutice optimizate”. Participanți din cadrul catedrei: Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – conducător de proiect,  Uncu Livia, dr. șt. farm., conf. univ. – executant, Podgornîi Ana, asistent univ. – executant, Mazur Ecaterina, asistent univ. – executant, Uncu Andrei, asistent univ. – executant.

2.    Proiect bilateral Moldova-Romania, aa. 2016-2018: ”Dezvoltarea unor noi fluorochinolone cu activitatea asupra unor bacterii  FQMDR”. Participanți din cadrul catedrei: Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – conducător de proiect,  Uncu Livia, dr. șt. farm., conf. univ. – executant. Codul proiectului: 16.80013.16.04.15/Ro.

3.    Proiect bilateral Moldova-Romania, aa. 2016-2018: „Sisteme nanotransportoare topice pe bază de silice mezoporoasă pentru terapia locală a cancerului cutanat”. Participanți din cadrul catedrei: Donici Elena, asistent. univ. – executant,  Mazur Ecaterina, asistent univ. – executant. Codul proiectului: 16.80013.5107.21/Ro.

4.    Proiect bilateral Moldova-Romania, aa. 2014-2015: „Screening toxicologic şi farmacologic asupra unui nou compus antimicobacterian, derivat al 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului”. Participanți din cadrul catedrei: Uncu Livia, dr. șt. farm., conf. univ. – conducător de proiect, Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – executant. Codul proiectului: 182/09/12-2013.

5.    Proiect bilateral Moldova-Romania, aa. 2010-2012: „Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică unor noi tioureide ale acidului 2-(2-fenetil)-benzoic şi a complecşilor metalici corespunzători ca potenţiale substanţe  antimicrobiene”. Participanți din cadrul catedrei: Cotelea  Tamara, dr. șt. farm., conf. univ. – executant.

6.    Proiect bilateral Moldova-Italia, aa. 2010-2012: „Novel Approaches for the Synthesis of Optically Active Cannabinoids with Relevant Biological Activity and Therapeutical Potential”. Participanți din cadrul catedrei: Cotelea  Tamara, dr. șt. farm., conf. univ. – executant.

Mobilități academice și de cercetare:

În perioada 2013-2019, cadrele didactice ale catedrei au beneficiat de burse de mobilitate academică și de cercetare din cadrul programului CEEPUS.

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program regional de mobilităţi academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est din 1993. 

Lista mobilităților academic și de cercetare în cadrul programului CEEPUS

Numele, prenumele

Ţara, oraşul, denumirea organizaţiei vizitate

Scopul vizitei

Termenul deplasării

2013

Uncu Livia

România, UMF Târgu-Mureș

Activitate didactică în cadrul

Teaching and Learning Bioanalysis

24.06-30.06

Donici Elena

Ungaria, University of Debrecen

The 13th International Symposium and Summer School on Bioanalysis

27.06-07.07

Donici Elena

Austria, University of Graz

Activitate de cercetare în calitate de PhD student

08.07-26.07

2014

Uncu Livia

Slovacia, Bratislava-Smolenice

The 14th International Symposium and Summer School on Bioanalysis

28.06-06.07

Donici Elena

Slovacia, Bratislava-Smolenice

The 14th International Symposium and Summer School on Bioanalysis

28.06-06.07

Donici Elena

Croația, University of Zagreb

Activitate de cercetare în calitate de PhD student

11.03-10.04

2015

Uncu Livia

România, UMF Târgu-Mureș

Activitate didactică în cadrul

Teaching and Learning Bioanalysis; The 15th International Symposium and Summer School on Bioanalysis

13.07-18.07

2016

Uncu Livia

România, UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca

 

Activitate didactică în cadrul

Teaching and Learning Bioanalysis

02.03-31.03

Uncu Livia

Polonia, University of Warsaw

 

Activitate didactică în cadrul

Teaching and Learning Bioanalysis; The 16th International Symposium and Summer School on Bioanalysis

06.07-15.07

Uncu Andrei

Polonia, University of Warsaw

 

The 16th International Symposium and Summer School on Bioanalysis

06.07-15.07

2017

Uncu Andrei

Republica Cehă, Praga, Charles University

Activitate de cercetare în calitate de PhD student

28.03-22.04

Donici Elena

România, UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca

Activitate de cercetare în calitate de PhD student

19.06-14.07

Uncu Livia

Macedonia, Scopje, Univeristy Sts. Cyril and Methodius

Activitate didactică în cadrul

Teaching and Learning Bioanalysis; The 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis

02.07-08.07

Uncu Andrei

Macedonia, Scopje, Univeristy Sts. Cyril and Methodius

The 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis

02.07-08.07

2018

Uncu Andrei

Polonia, University of Warsaw

Activitate de cercetare în calitate de PhD student

15.03-15.04

Podgornîi Ana

Ungaria, University of Pecs

Activitate de cercetare în calitate de PhD student

18.04-18.05

Uncu Livia

Slovacia, Komarno, J. Selye University

Activitate didactică în cadrul

Teaching and Learning Bioanalysis,

The 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis

25.06-30.06

Uncu Andrei

Slovacia, Komarno, J. Selye University

Activitate de cercetare în calitate de PhD student,

The 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis

25.06-30.06

2019

Mazur Ecaterina

Ungaria, University of Debrecen

Activitate de cercetare în calitate de PhD student

01.03-31.03

Uncu Andrei

Slovacia, Comenius University in Bratislava

Activitate de cercetare în calitate de PhD student

01.04-30.04

Uncu Livia

Slovacia, Comenius University in Bratislava

Activitate didactică în cadrul

Teaching and Learning Bioanalysis

15.04-21.04