Default Header Image

Cercetare

Cercetarea, de rând cu activitatea didactică, constituie domeniul de bază în activitatea colaboratorilor catedrei.

Tema generală de cercetare:

Elaborarea metodelor de analiză, control şi standardizarea medicamentelor.

Domenii de cercetare:

 • Elaborarea metodelor de analiză  a substanțelor medicamentoase și a formelor lor farmaceutice;
 • Studiul farmaceutic comlex al substanțelor medicamentoase autohtone;
 • Elaborarea, analiza și standardizarea formelor farmaceutice combinate;
 • Studii de validare a metodelor fizico-chimice în analiza şi standardizarea medicamentelor;
 • Studii de stabilitate a substanțelor medicamentoase și a formelor lor farmaceutice și determinarea termenului de valabilitate a substanțelor medicamentoase și a formelor lor farmaceutice autohtone;
 • Studii în domeniul analizei chimico-toxicologice a medicamentelor;
 • Studii în domeniul chimiei medicale a medicamentelor din diferite grupe farmaco-terapeutice.

Proiecte naționale:

Cadrele didactice au participat şi participă în diverse proiecte naţionale. Tematica acestor proiecte se încadrează în tematica generală a catedrei.

-        Proiecte de transfer tehnologic:

 1. aa. 2012-2013, „Implementarea în practica industrială a siropului de păducel cu acţiune antihipertensivă”. Participanți din cadrul catedrei: Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – conducător de proiect. Codul proiectului: 12.824.19.156T.
 2. aa. 2012-2013, „Elaborarea şi implementarea soluţiei antiseptice pentru mâini Aseptomin-RNP”. Participanți din cadrul catedrei: Uncu Livia, dr. șt. farm., conf. univ. – conducător de proiect. Codul proiectului: 12.824.09.152T.
 3. aa. 2008-2010, „Implementarea în practica medicală a capsulelor  Neamon-Hepa pentru tratamentul şi profilaxia cirozei hepatice”. Participanți din cadrul catedrei: Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – conducător de proiect. Codul proiectului: 08.169.63T.
 4. aa. 2005-2006, „Elaborarea şi implementarea în practica medicală a unui nou preparat antihipotensiv – Difetur”. Participanți din cadrul catedrei: Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – conducător de proiect. Codul proiectului: 52.002.T.

-        Proiecte din cadrul Programului de Stat cu tematica: „Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale” 07.420.01.01-PA:

 1. aa. 2016-2017, „Elaborarea produselor farmaceutice în baza design-ului molecular a unor noi substanţe chimice cu acţiune antituberculoasă şi antineoplazică”. Participanți din cadrul catedrei: Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – conducător de proiect, Uncu Livia, dr. șt. farm., conf. univ. – executant. Codul proiectului: 16.00353.80.01A.
 2. aa. 2009-2010, „Elaborarea și implementarea în practica medicală a unei noi forme medicamentoase – unguent Izohidrafural”. Participanți din cadrul catedrei: Uncu Livia, dr. șt. farm., conf. univ. – executant. Codul proiectului: 09.816.09,04 A.
 3. aa. 2007-2008, „Obținerea, studiul proprietăților antibacteriene și farmaceutice, elaborarea documentației analitice de normare a calității și tehnologiei de preparare a remediului „Izohidrofural”. Participanți din cadrul catedrei: Uncu Livia, dr. șt. farm., conf. univ. – executant. Codul proiectului: 052/P.
 4. aa. 2007-2008, „Produşi izotioureici vasoactivi”. Participanți din cadrul catedrei: Uncu Livia, dr. șt. farm., conf. univ. – executant. Codul proiectului: 056/P.
 5. aa. 2006-2007, „Preparate noi din seminţe de struguri pentru medicină, veterinărie şi agricultură”. Participanți din cadrul catedrei: Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – executant. Codul proiectului: 43.012P.
 6. aa. 2006-2007, „Evaluarea activităţii preparatelor medicamentoase şi agricole obţinute în baza substanţei biologic active „ENOXIL”. Participanți din cadrul catedrei: Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – executant. Codul proiectului: 07.44.01.05PA.

-        Proiecte instituționale:

 1. aa. 2015-2018, „Cercetări complexe în domeniul elaborării şi implementării de noi forme farmaceutice ale medicamentelor de origine vegetală şi obţinute prin sinteză”. Participanți din cadrul catedrei: Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – conducător de proiect, Uncu Livia, dr. șt. farm., conf. univ. – executant. Codul proiectului: 15.817.04.44A.
 2. aa. 2011-2014, „Studii privind elaborarea şi implementarea unor medicamente indigene destinate optimizării farmacoterapiei bazate pe dovezi”. Participanți din cadrul catedrei: Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – conducător de proiect, Uncu Livia, dr. șt. farm., conf. univ. – executant. Codul proiectului: 11.817.09.15A.
 3. aa. 2006-2010, „Elaborarea, studierea, producerea şi standardizarea medicamentelor autohtone din materie primă locală”. Participanți din cadrul catedrei: Valica Vladimir, dr. hab. șt. farm., prof. univ. – conducător de proiect, Uncu Livia, dr. șt. farm., conf. univ. – executant. Codul proiectului: 06.420.039A.

Brevete de invenţii, patente, certificate de înregistrare, materiale la saloanele de invenţii

 1. Casian I., Todiraş M., Casian A., Valica V. Privind dreptul de autor asupra operei ştiinţifice “Obţinerea extractului fluid  şi a siropului de păducel cu acţiune antihipertensivă”. Seria OŞ  nr. 1016/3043  din 27 aprilie 2011.
 2. Valica V., Filippov M., Şepeli D. Procedee de determinare cantitativă a flavonoizilor în materia primă vegetală” Hotărârea nr.7368 din 2012.11.22
 3. Maniuc M., Valica V., Parii S., Ababii P., Movilă L. „Preparat medicamentos sub formă de gel pentru profilaxia complicaţiilor postoperatorii”. Brevet de invenţie MD 4163 C1 2012.11.30, 2012.04.30. BOPI 4/2012
 4. Mereuta I., Valica V., Carauş V., Parii S. Sirop pentru tratamentul starilor precanceroase gastrice. Brevet de invenţie MD 4341 B1.
 5. Maniuc M., Valica V., Parii S., Uncu L., Ababii P., Rusnac L., Nicolai E.  Picaturi auriculare pentru tratamentul  afecţiunilor inflamatorii ale urechii. Nr.5308, din 15.02.2014, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
 6. Maniuc M., Valica V., Parii S., Uncu L., Ababii P. Nicolai E., Stefarta R. Preparat medicamentos pentru tratamentul otitelor. Brevet de invenţie MD 4291B1. BOPI nr.2/2015, 2015.02.28.
 7. Valica V., Uncu L., Parii S. Preparat medicamentos pentru tratamentul afectiunilor neuro-senzoriale ale analizatorului auditiv. Nr. 5415  din 27.01.2015, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.                                                                                                    
 8. Maniuc M., Valica V., Parii S.,Uncu L., Ababii P., Nicolai E., Stefarta R. Preparat medicamentos pentru tratamentul otitelor.
 • Salonul Naţional al Cerecetarii şi Inovarii, 25-27 septembrie, 2014,  Bacău, România. Medalie de aur. 
 • Concursul „TOPUL INOVATIILOR”, editia a V-a,  Chisinau, Republica Moldova, 11 decembrie 2014. Locul I sectia Sanatate si Biomedicina. 
 • Expoziţia Internaţională Specializată EUROINVENT, 14-16 mai, Iaşi, Romania, 2015. Medalie de aur,  Mentiune speciala oferita de World Inventors Association.
 1. Casian I., Casian A., Valica V. Obţinerea sării dietilamoniu de hiperforină din herba de sunătoare (Hypericum perforatum L.). Catalogul Oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate Infoinvent, editia a XIV-a. Chişinău, 2015, 124.
 2. Casian I., Casian A., Valica V. Izolarea coptizinei din herba de rostopască (Chelidonium majus L.). Catalogul Oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate Infoinvent, editia a XIV-a. Chişinău, 2015, 124-125.
 3. Mereuţă I., Valica V., Carauş V., Parii S. Sirop pentru tratamentul stărilor precanceroase gastrice. Catalogul Oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate Infoinvent, editia a XIV-a. Chişinău, 2015, 122-123.
 4. Parii S., Rudic V., Cabac V., Valica V., Chiriac T. Metodă de tratament medicamentos al afecţiunilor analizatorului auditiv. Catalogul Oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate Infoinvent, editia a XIV-a. Chişinău, 2015, 123-124.
 5. Casian I., Casian A., Valica V. Coptisine isolation from the Celandine herb (Chelidonium majus L.) Catalogul Oficial al Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii Pro Invent, editia a XIII-a. Cluj-Napoca, România, 2015, 239-240. ISBN 978-606-737-048-5.
 6. Casian I., Casian A., Valica V. Obtaining the diethylammonium salt of hyperforin from the St. John’s Wort herb (Hypericum perforatum L.). Catalogul Oficial al Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii Pro Invent, editia a XIII-a. Cluj-Napoca, România, 2015, 239. ISBN 978-606-737-048-5.
 7. Casian I., Casian A., Valica V. Coptisine isolation from the Celandine herb (Chelidonium majus L.) În: The XIX-th International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer “INVENTICA 2015”, Iasi, Romania, June 24-26, 2015, 347.
 8. Casian I., Casian A., Valica V. Obtaining the diethylammonium salt of hyperforin from the St. John’s Wort herb (Hypericum perforatum L.). In: The XIX-th International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer “INVENTICA 2015”, Iasi, Romania, June 24-26, 2015, 346.
 9. Maniuc M., Valica V., Parii S., Uncu L., Ababii P., Nicolai E., Stefarta R. Medicinal preparation for the treatment of inflammation of the external and the middle ear. Catalogul Oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate Euroinvent, editia a VII-a. Iasi, România, 2015, 148.
 10. Maniuc M., Valica V., Parii S., Uncu L., Ababi, P., Nicolai E., Stefarta R. Preparat medicamentos pentru tratamentul otitelor. Catalogul Oficial al Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii Pro Invent, editia a XIII-a. Cluj-Napoca, România, 2015, 247. ISBN 978-606-737-048-5.
 11. Rudi V., Parii S., Cabac V., Valica V., Chiriac T. Tratamentul pacienţilor cu hipoacuzie neurosenzoriala cu utilizarea extractului din biomasa Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. Catalogul Oficial al Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii Pro Invent, editia a XIII-a. Cluj-Napoca, România, 2015, 245-246. ISBN 978-606-737-048-5.
 12. Valica V., Cabac V., Uncu L., Parii S., Ciobanu N., Vislouh O., Nicolai E., Pogorevici D. Picaturi auriculare pentru tratamentul otitelor și otomicozelor. Nr. 5497  din 28.03.2016, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
 13. Parii S., Rudic V., Maniuc M., Valica V., Uncu L., Ababii P., Nicolai E, Jucovschi C. Noi metode de diagnostic audiologic, pronostic de eficacitate a protezarii auditive si tratament medicamentos in afectiunile ORL.
   • Expoziţia Internaţională Specializată PROINVENT editia a XIV-a.  Cluj-Napoca, Romania, 2016, Medalie de aur. 
   • Expoziţia Internaţională Specializată EUROINVENT, editia a VIII-a. Iasi, Romania, 2016, Medalie de aur. 
   • Expoziţia Internaţională Specializată INVENTICA, 28-30 iunie,  Iaşi, Romania, 2016. Medalie de aur.

 

Teze de doctor/doctor habilitat susținute:

În perioada 1993-2003, în cadrul catedrei au fost susținute 1 teză de doctor habilitat în științe farmaceutice și 4 teze de doctor în științe farmaceutice. (Lista tezelor de doctor/doctor habilitat susținute)

  1. Valica Vladimir în 2003 a susţinut teza de doctor habilitat în științe farmaceutice cu tema „Studiu privind elaborarea unor produse farmaceutice antiinfecțioase. Tehnologia, analiza și standardizarea”. Consultant ştiinţific  Diug Eugen – doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.
  2. Treapițîna Tatiana în 1993 a susţinut teza de doctor în științe farmaceutice cu tema „Analiza şi standardizarea Izoturonului şi a formelor lui medicamentoase”. Conducător ştiinţific  Babilev Filip  – doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.
  3. Cotelea Tamara în 2002 a susţinut teza de doctor în științe farmaceutice cu tema „Investigații chimico-toxicologice asupra Cinarizinei și Clonidinei”. Conducător ştiinţific  Babilev Filip  – doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.
  4. Uncu Livia în 2002 a susţinut teza de doctor în științe farmaceutice cu tema „Analiza şi standardizarea Difeturului și Profeturului și a formelor lor farmaceutice”. Conducător ştiinţific  Valica Vladimir – doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, consultant ştiinţific  Ghicavîi Victor – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar.
  5. Tihon Iurie în 2012 a susţinut teza de doctor în științe farmaceutice cu tema „Analiza şi standardizarea benzituronului şi metiferonului şi a formelor lor farmaceutice”. Conducător ştiinţific Valica Vladimir – doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.

Teme de doctor/doctor habilitat aprobate

În perioada 2013-2018, în cadrul catedrei au fost aprobate: 1 temă a tezei de doctor habilitat în științe farmaceutice și 8 teme ale tezelor de doctor în științe farmaceutice. (Lista temelor tezelor de doctor/doctor habilitat aprobate)

 1. Uncu Livia, conferențiar universitar, efectuează cercetări asupra tezei de doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice cu tema „Studiu preclinic privind elaborarea unor produse farmaceutice  combinate cu aplicaţie în terapia afecțiunilor urechii.” Consultanți ştiinţifici – Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, Prisacari Viorel, doctor habilitat în ştiinţe  medicale, profesor universitar, m. c. al AȘ RM.
 2. Donici Elena, asistent universitar, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema „Elaborarea, analiza și standardizarea formelor farmaceutice combinate cu conținut de Izohidrafural”. Conducător științific – Uncu Livia, doctor  în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, consultant științific – Prisacari Viorel, doctor habilitat în ştiinţe  medicale, profesor universitar.
 3. Podgornîi Ana, asistent universitar, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema „Cercetări farmaceutice ale fenoxitiazolcloralului și a formelor lui  farmaceutice”. Conducător științific – Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, consultant științific – Macaev Fliur, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar.
 4. Bolocan Vladimir, doctorand, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema „Tehnologia și standardizarea produselor extractive obținute din deșeurile speciei Lavandula angustifolia Mill”. Conducător științific  – Cotelea Tamara, doctor  în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, conducător prin cotutelă – Ungur Nicon, doctor habilitat în ştiinţe  de chimie, profesor universitar.
 5. Nicolai Eugeniu, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema „Elaborarea unui nou produs medicamentos combinat pentru tratamentul otitelor acute si cronice”. Conducător științific – Uncu Livia, doctor  în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar.
 6. Uncu Andrei, asistent universitar, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema „Studiul farmaceutic şi preclinic a unor noi compuşi tiodiazolici cu acţiune antituberculoasă”. Conducător științific – Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.
 7. Ștefaneț Tatiana, asistent universitar, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema „Studiul farmaceutic complex al Dioxoindolinonei, derivat al izatinei”. Conducător științific  – Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, Macaev Fliur, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar.
 8. Mazur Ecaterina, asistent universitar, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema Elaborarea unui produs medicamentos combinat nou cu utilizare în hipokaliemie”. Conducător științific – Uncu Livia, doctor  în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar.
 9. Fursenco Cornelia, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema „Studiul farmaceutic al speciilor g.Solidago din flora Republicii Moldova”. Conducător științific – Uncu Livia, doctor  în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar.

Teze de master susținute

În perioada 2010-2018, în cadrul catedrei au fost susținute 5 teze de masterat. (Lista tezelor de masterat susținute)

 

 1. Staver Olga  „Analiza și standartizarea soluției cu Izohidrafural”. Conducător științific – Uncu Livia, doctor  în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar.
 2. Fabian Ludmila  „Standartizarea capsulelor cu Tamoxifen”. Conducător științific – Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.
 3. Osipov Artiom – „Cercetarea farmaceutucă și farmacologică a preparatului Betaxolol”. Conducător științific – Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.
 4. Donici Elena – „Formularea, analiza și standartizarea unguentului combinat cu Izohidrafural și Metiluracil”. Conducător științific – Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.
 5. Moiseev (Podgornîi) Ana – „Studiul farmaceutic al Isoconazolului”. Conducător științific – Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, consultant științific – Macaev Fliur, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar.

 

Teze de licență

În perioada 2016-2018, în cadrul catedrei au fost elaborate și susținute teze de licență: în a. 2016 – 17 teze de licență, a. 2017 - teze de licență și în a. 2018 – 15 teze de licență.

Conducătorii tezelor de licență a. 2016

Numele, prenumele conducătorului tezelor de licență

Numărul tezelor de licență ghidate

Valica Vladimir

2

Uncu Livia

3

Treapițîna Tatiana

3

Cotelea Tamara

6

Ștefaneț Tatiana

3

Donici Elena

1

Podgornîi Ana

1

 

Conducătorii tezelor de licență a. 2017

Numele, prenumele conducătorului tezelor de licență

Numărul tezelor de licență ghidate

Valica Vladimir

2

Uncu Livia

3

Treapițîna Tatiana

3

Cotelea Tamara

6

Ștefaneț Tatiana

3

Donici Elena

1

Podgornîi Ana

1

 

Conducătorii tezelor de licență a. 2018

Numele, prenumele conducătorului tezelor de licență

Numărul tezelor de licență ghidate

Valica Vladimir

3

Uncu Livia

4

Treapițîna Tatiana

3

Cotelea Tamara

3

Ștefaneț Tatiana

3

Donici Elena

2

Podgornîi Ana

1