Default Header Image

Cercetare

Cercetarea, de rând cu activitatea didactică, constituie domeniul de bază în activitatea colaboratorilor catedrei.

Tema generală de cercetare:

Elaborarea metodelor de analiză, control şi standardizarea medicamentelor.

Domenii de cercetare:

  • Elaborarea metodelor de analiză  a substanțelor medicamentoase și a formelor lor farmaceutice;
  • Studiul farmaceutic comlex al substanțelor medicamentoase autohtone;
  • Elaborarea, analiza și standardizarea formelor farmaceutice combinate;
  • Studii de validare a metodelor fizico-chimice în analiza şi standardizarea medicamentelor;
  • Studii de stabilitate a substanțelor medicamentoase și a formelor lor farmaceutice și determinarea termenului de valabilitate a substanțelor medicamentoase și a formelor lor farmaceutice autohtone;
  • Studii în domeniul analizei chimico-toxicologice a medicamentelor;
  • Studii în domeniul chimiei medicale a medicamentelor din diferite grupe farmaco-terapeutice.

Domeniile de cercetare sunt regăsite în cadrul instruirii prin doctorat, postdoctorat și masterat:

 
Teze de doctor habilitat/doctor susținute
 
Teme de doctor habilitat/doctor aprobate
 
Teze de master susținute

Colaboratorii catedrei au participat şi participă în diverse proiecte naţionale. Tematica acestor proiecte se încadrează în tematica generală a catedrei.

 
Proiecte de transfer tehnologic
 
Proiecte din cadrul Programului de Stat cu tematica: „Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale” 07.420.01.01-PA:
 
Proiecte instituționale