Chimia farmaceutică şi toxicologică

 
 

Publicaţii

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale)

 1. Симонова, Л., Валика, В.,Котеля, Т. Группа токсических веществ, извлекаемых из биоматериала полярными растворителями. Методические укказания по токсикологической химии для студентов IV курса фармацевтического факультета.Кишинэу: Медицина, 2009. 98 c.

Articole

 1. Parii,B., Rusnac,L., Valica, V., Parii, S.Somedirectionsofpharmaceuticalindustrydevelopment in the Republic of Moldova.Curierul Medical. 2009, 2(308), p. 57-62.
 2. Ciobanu, N.,Uncu, L., Damaschin, N. ş. a. Evaluarea fitochimică a uleiului volatil de busuioc. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2010, p. 74-77. ISSN 1875-0011
 3. PARII, B., TODIRAŞ, M., VALICA, V. ş. a. Medicamente autohtone combinate – actualităţi şi perspective. BuletinulAcademieideŞtiinţe a Moldovei. 2010, 1(24), p. 33-36. ISSN 1875-0011
 4. SAFTA, V., MOVILĂ, L., VALICA, V. ş. a.Piaţamedicamentelor fabricate înRepublica Moldova:situaţie, probleme, soluţii. BuletinulAcademiei de Ştiinţe a Moldovei.2010, 1(24), p. 6-12, ISSN 1857-0011.
 5. Cotelea, T.Farmacological and medicinal chemistry aspects of cannabis compounds. Chemistry. Journal of Moldova. 2011, 6(2), p. 16-18. ISSN.1857-1727.
 6. Valica, V., Parii, S., Rusnac L., ş. a. Rezultateleproiectului de inovareşi transfer tehnologic „Implementareaînpracticamedicală a capsulelorNeamon-Hepapentrutratamentulşiprofilaxiacirozeihepatice”. BuletinulAcademiei de Ştiinţe a Moldovei, ŞtiinţeMedicale. 2012, 1, p.203-207. ISSN 1857-0011
 7. Cotelea, T., ciobanu, V., Lîsîi, L. Riscul de intoxicaţie cu aminofilină şi condiţiile optime de analiză chimico-toxicologică. AnaleŞtiinţifice ale USMF „NicolaeTestemiţanu”, vol.I, Probleme medico-biologiceşifarmaceutice. 2008, pag. 309-312.
 8. Tihon, Iu., Uncu, L. Valica, V., ş. a. Utilizarea cromatografiei pe strat subţire în analiza metiferonului. Anale Ştiinţifice ale USMF „NicolaeTestemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2008, p. 282-285.
 9. Uncu, L., Staver, O., Guranda, D. ş. a. Tehnologia, analiza şi standardizarea soluţiei Izofural 0,05%. Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2008, p. 270-273.
 10. Cotelea, T., Ciobanu, N. Neliniştea memoriei Profesorul Vasile Procopişin şi semenii săi: Vocaţie şi act de creaţie. Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2009, pag. 304 -307.
 11. Movilă, L., Uncu, L., Vîslouh, O.ş. a. Studiul stabilităţii comprimatelor cu Norfloxacină, Famotidină, Nimesulid şi Biseptocid.Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2009, p. 379-385.
 12. Uncu, L., Movilă, L.,Suvorchina, O. Studiul echivalenţei farmaceutice a comprimatelor cu Norfloxacină şi Famotidină. În: Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2009, p. 364-368.
 13. Bobrov, E., Vislouh, O., anton, m. ş. a. Studiul compatibilităţii izohidrafuiralului şi metiluracilului în aceeaşi formă farmaceutică. Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2010, p. 423-427. ISSN 1857-1719.
 14. prisacari, V., buraciova, s., Uncu, L. Unguent „Izofural” – preparat antibacterian nou. Analele ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol.II, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2010, p. 423-427. ISSN 1857-1719.
 15. Cotelea, T., lungu, l., stati, l. Analiza chimico-toxicologică a amitriptilinei.Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Ed. a XII-a. 2011, p. 406-408.
 16. Anton, M., Uncu, L., Burduniuc, O.ş. a. Studiul dinamicii rezistenţei bacteriene la azitromicină. Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Ed. a XIII-a. 2012, p. 276-280.
 17. Uncu L.The study of profetur stability in solutions.XXX the session of the Balcan medical Days.Archives of the Balcan Medical Union.The official journal of the Balcan Medical Union.Celsius Publishing House. 2008, Vol. 2, p.309 – 311.ISSN 0041–6940.
 18. GOLOVIN, P., VALICA, V., PARII, S. et al.Protective effects of Neamon-Hepa on carbon tetrachloride-induced liver injury. ACTA MEDICA MARISIENSIS, Official publication of the University of medicine and pharmacy of TârguMureş. 2010, Vol. 56, suppl.2, 111. ISSN 2068-3324
 19. Bobrov, E., Vîslouh, O., Tihon, Iu. et al.Pharmaceutical bioavailability of combined ointment with izohidrofural and methyluracil, 4th International Medical Congress for students and young doctors, Medespera May 17-19.2012, p.250-251.
 20. Tihon, Iu., Valica, V., Uncu, L., Chirciu, L. Identificarea benzituronului şi metiferonului prin metode magnetice cu Tehnicile 1H protonică şi 13C-carbonică. Al VI-lea Congres al Farmaciştilor din Republica Moldova. Rezumatele Lucrărilor Ştiinţifice, Chişinău. 2009, pag. 71-72.