Chimia farmaceutică şi toxicologică

 
 

Publicaţii

Manuale, Curs de lecții

 1. BABILEV, F. Chimie farmaceutică. Chişinău: Universitas, 1994.- 675 р., ISBN 5-362-01110
 2. BRODICICO, T., VALICA, V. Curs de Chimie toxicologică. Chişinău: Centrul Editorial Poligrafic Medicina al USMF, 2003.– 352 p., ISBN 9975-907-26-1.
 3. СИМОНОВА, Л. Курс лекций по токсикологической химии. Кишинэу: Издательско-Полиграфический Центр Medicina, 2003. – 278 c., ISBN 9975-907-49-0

Recomandări metodice

 1. COTELEA, T. Analiza chimico-toxicologocă a mercurului în materialul biologoic. Elaborări metodice pentru studenții anului IV facultatea Farmacie. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2006. – 26 p.,  ISBN 978-9975-907-06-4.
 2. COTELEA, T. Analiza chimico-toxicologocă a toxicilor „metalici” în materialul biologoic. Elaborări metodice pentru studenții anului IV facultatea Farmacie. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2006. – 57 p.,  ISBN 978-9975-907-07-1.
 3. СИМОНОВА, Л., ВАЛИКА, В. Группа токсических веществ, извлекаемых из биоматериала перегонкой с водяным паром . Методические укказания по токсикологической химии для студентов IV курса фармацевтического факультета. Кишинэу: Издательско-Полиграфический Центр Medicina, 2007. – 80 c., ISBN 978-9975-918-93-0.
 4. СИМОНОВА, Л., ВАЛИКА, В., КОТЕЛЯ, Т. Группа токсических веществ, извлекаемых из биоматериала полярными растворителями. Методические укказания по токсикологической химии для студентов IV курса фармацевтического факультета. Кишинэу: Медицина, 2009. – 98 c., ISBN 978-9975-915-75-5.
 5. COTELEA, T., SIMONOVA, L. Grupa compușilor toxici, care se izolează din materialul biologoic prin antrenarecu vapori de apă. Recomandări metodice pentru studenții anului IV. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2017. – 46 p.,  ISBN 978-9975-82-075-2.

Rapoarte ştiinţifice

 1. NEGRESCU, D.; COTELEA,T. Influenţa alimentaţiei asupra metabolismului codeine. Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi studenţilor. Culegere de rezumate ştiinţifice. 2014, 36. ISBN 978-9975-118-61-3.
 2. UNCU, L.; VALICA, V.; DONICI, E.; CIOBANU, N.; VÎSLOUH, O.;SUVORCHINA, O.; POPA, C.; UNCU, A. Studiul compatibilităţii fizico-chimice a econazolului nitrat cu betametazonă dipropionat şi a econazolului nitrat cu ciprofloxacină prin metoda HPLC. Congresul Naţional de Farmacie din România cu participare internaţională, ediţia a XV-a, Viziune şi inovare în practica farmaceutică Orizont 2020. 2014, 332. ISBN 978-606-544-252-8.
 3. VALICA, V.; RUSNAC, L.; UNGUREANU, A.; PARII, S.; NICOLAI, E. Nanofarmaceutice – provocări de control analitic. Congresul Naţional de Farmacie din România cu participare internaţională, ediţia a XV-a, Viziune şi inovare în practica farmaceutică Orizont 2020. 2014, 348. ISBN 978-606-544-252-8.
 4. MACAEV F.; UNCU A.; POGREBNOI S.; IVANCIUC A.; DUCA G.; VALICA V.; UNCU L.  Studiul sistemelor binare ale β-ciclodextrinei şi 2-(propilti)-5H-[1,3,4]tidiazolo[2,3-b]chinazolin-5-onei cu potenţială acţiune împotriva virusului Dengue. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p.13. ISSN 2537-2823.
 5. UNCU A.; NICOLESCU F.; UNCU L.; SOARE T.; ŞTEFĂNESCU E.; MOROŞAN E.; CHIFIRIUC M.C.; MARANDIUC I.; NEGREŞ S.; CHIRIŢĂ C. Cercetări farmaco-toxicologice experimentale asupra unui nou derivat al 5-aril-2-ti-1,3,4-oxadiazolului, cu potenţial efect antiicrobian. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p. 98. ISSN 2537.
 6. TINCU, S.; COTELEA, T.; DOLGHIERU, N.; ZNAGOVAN, A. Cânepa, drog abuziv sau potenţial medicamentos. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p. 108. ISSN 2537-2823.
 7.  BABENCO, I.; SOLOVIOV, M.; VALICA, V. Aspecte legislative în depistarea medicamentelor contrafăcute. Conferinţa cu participare internaţională «De la disign-ul medicamentului la calitate şi inofensivitate» în memoria profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naştere”, 2016 noembrie 11.
 8. BABILEVA, A.; VALICA, V.; BIBIRE, N.; UNCU, L.  Dozarea concomitenta a m-crezolului si a insulinei în produsul farmaceutic Humulin R.   Conferinţa cu participare internaţională «De la disign-ul medicamentului la calitate şi inofensivitate» în memoria profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naştere”, 2016 noembrie 11. 
 9. COTELEA, T. Neliniştea memoriei. Filip babilev – profesorul savantul, dar şi mentorul farmaciei la un popas aniversar în călătoria eternă.  Conferinţa cu participare internaţională «De la disign-ul medicamentului la calitate şi inofensivitate» în memoria profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naştere”, 2016 noembrie 11. 
 10. PIRON, O.; CASIAN, I.; CASIAN, A.; VALICA, V.  Studiul fitochimic al principiilor farmacologic active în topinambur (Helianthus tuberosus L.). Conferinţa cu participare internaţională «De la disign-ul medicamentului la calitate şi inofensivitate» în memoria profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naştere”, 2016 noembrie 11.
 11. ŞTEFANEŢ, T.; TREAPIŢÎNA, T. Particularităţile formelor farmaceutice de uz veterinar. Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», 2016 octombrie 18–21.
 12. FALCA, I.; ŞTEFANEŢ, T. Elaborarea metodelor de analiză şi determinarea termenului de valabilitate a unor forme farmaceutice extemporale moi. Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», 2016 octombrie 18–21.
 13.  COTELEA, T. Valentele patrimoniului farmaceutic in Republica Moldova. Conferinta stiintifico-practica „Actualitati in domeniul medicamentului si activitatii farmaceutice’’ in cadrul expozitiei internationale specializate MoldMEDIZIN & MolDENT, Chisinau, 07 septembrie 2016.
 14. UNCU, A. PODGORNÎI, A., SMETANSCAIA, A., MACAEV, F., VALICA, V., TESAROVA, E. The optimization of the bioaviailability of the propylthiocinothiadiazole. In: Book of abstracts, 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis. Congress Centre, Ohrid, Republic of Macedonia, 2-8 july,  2017.
 15. UNCU, L. Produse farmaceutice multicomponent în tratamentul otomicozelor. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”, 15-17 iunie, 2017, Bucureşti, România.
 16. UNCU, L. The use of HPLC method in analysis of multicomponent drugs. In: Book of abstracts, 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis. Congress Centre, Ohrid, Republic of Macedonia, 2-8 july, 2017.
 17. DONICI, E. Validarea metodei spectrofotometrice de dozare a fluocinolonului acetonid în unguentul combinat cu izohidrafural. Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chișinău.
 18. UNCU, A., MACAEV, F., VALICA, V., PODGORNÎI, A., UNCU, L. Studiul fizico-chimic al complexului propiltiochinotiadiazolului cu ciclodextrine. Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chișinău.

Articole 

 1. UNCU L.The study of profetur stability in solutions.XXX the session of the Balcan medical Days.Archives of the Balcan Medical Union.The official journal of the Balcan Medical Union.Celsius Publishing House. 2008, Vol. 2, p.309 – 311.ISSN 0041–6940.
 2. UNCU, L., STAVER, O., GURANDA, D. ş. a. Tehnologia, analiza şi standardizarea soluţiei Izofural 0,05%. Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2008, p. 270-273.
 3. TIHON, IU., UNCU, L. VALICA, V., ş. a. Utilizarea cromatografiei pe strat subţire în analiza metiferonului. Anale Ştiinţifice ale USMF „NicolaeTestemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2008, p. 282-285.
 4. COTELEA, T., CIOBANU, V., LÎSÎI, L. Riscul de intoxicaţie cu aminofilină şi condiţiile optime de analiză chimico-toxicologică. AnaleŞtiinţifice ale USMF „NicolaeTestemiţanu”, vol.I, Probleme medico-biologiceşifarmaceutice. 2008, pag. 309-312.
 5. PARII, B., RUSNAC, L., VALICA, V., PARII, S. Some directions of pharmaceutical industry development in the Republic of Moldova.Curierul Medical. 2009, 2(308), p. 57-62.
 6. TIHON, IU., VALICA, V., UNCU, L., CHIRCIU, L. Identificarea benzituronului şi metiferonului prin metode magnetice cu Tehnicile 1H protonică şi 13C-carbonică. Al VI-lea Congres al Farmaciştilor din Republica Moldova. Rezumatele Lucrărilor Ştiinţifice, Chişinău. 2009, pag. 71-72.
 7. UNCU, L., MOVILĂ, L., SUVORCHINA, O. Studiul echivalenţei farmaceutice a comprimatelor cu Norfloxacină şi Famotidină. În: Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2009, p. 364-368.
 8. MOVILĂ, L., UNCU, L., VÎSLOUH, O.ş. a. Studiul stabilităţii comprimatelor cu Norfloxacină, Famotidină, Nimesulid şi Biseptocid.Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2009, p. 379-385.
 9. COTELEA, T., CIOBANU, N. Neliniştea memoriei Profesorul Vasile Procopişin şi semenii săi: Vocaţie şi act de creaţie. Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2009, pag. 304 -307.
 10. CIOBANU, N.,UNCU, L., DAMASCHIN, N. ş. a. Evaluarea fitochimică a uleiului volatil de busuioc. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2010, p. 74-77. ISSN 1875-0011
 11. PARII, B., TODIRAŞ, M., VALICA, V. ş. a. Medicamente autohtone combinate – actualităţi şi perspective. BuletinulAcademieideŞtiinţe a Moldovei. 2010, 1(24), p. 33-36. ISSN 1875-0011
 12. SAFTA, V., MOVILĂ, L., VALICA, V. ş. a.Piaţamedicamentelor fabricate înRepublica Moldova:situaţie, probleme, soluţii. BuletinulAcademiei de Ştiinţe a Moldovei.2010, 1(24), p. 6-12, ISSN 1857-0011.
 13. GOLOVIN, P., VALICA, V., PARII, S. et al.Protective effects of Neamon-Hepa on carbon tetrachloride-induced liver injury. ACTA MEDICA MARISIENSIS, Official publication of the University of medicine and pharmacy of TârguMureş. 2010, Vol. 56, suppl.2, 111. ISSN 2068-3324.
 14. BOBROV, E., VISLOUH, O., ANTON, M., ş. a. Studiul compatibilităţii izohidrafuiralului şi metiluracilului în aceeaşi formă farmaceutică. Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2010, p. 423-427. ISSN 1857-1719.
 15. PRISACARI, V., BURACIOVA, S., UNCU, L. Unguent „Izofural” – preparat antibacterian nou. Analele ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol.II, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2010, p. 423-427. ISSN 1857-1719.
 16. COTELEA, T. Farmacological and medicinal chemistry aspects of cannabis compounds. Chemistry. Journal of Moldova. 2011, 6(2), p. 16-18. ISSN.1857-1727.
 17. COTELEA, T., LUNGU, L., STATI, L. Analiza chimico-toxicologică a amitriptilinei.Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Ed. a XII-a. 2011, p. 406-408.
 18. VALICA, V.; PARII, S., RUSNAC L., ş. a. Rezultateleproiectului de inovareşi transfer tehnologic „Implementarea în practica medicală a capsulelor Neamon-Hepapentrutratamentulşiprofilaxiacirozeihepatice”. BuletinulAcademiei de Ştiinţe a Moldovei, ŞtiinţeMedicale. 2012, 1, p.203-207. ISSN 1857-0011
 19. ANTON, M.; UNCU, L.; BURDUNIUC, O., ş. a. Studiul dinamicii rezistenţei bacteriene la azitromicină. Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Ed. a XIII-a. 2012, p. 276-280.
 20. BOBROV, E., VÎSLOUH, O., TIHON, IU. et al.Pharmaceutical bioavailability of combined ointment with izohidrofural and methyluracil, 4th International Medical Congress for students and young doctors, Medespera May 17-19. 2012, p. 250-251.
 21. SIMONOVA,  L.; BRODICICO,  T.; STAVER,  O.; VALICA, V. Analiza chimico-toxicologică a pesticidelor. Ch.: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2014. 32 p. ISBN 978-9975-118-33-0.
 22. DONICI, E.; UNCU, L.; PRISĂCARI V. Studiul compatibilităţii fizico-chimice a izohidrafuralului, metiluracilului şi benzocainei prin metoda HPLC. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 48. ISSN 1812-5077.
 23. HARCIU, I.; CASIAN I.; CASIAN A.; SIMONOVA L. Optimization of the sample preparation for the chemical-toxicological analysis by the HPLC method. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 1-2, 28. ISSN 1812-5077.
 24. MATASARI, M.; VALICA, V.; MACAEV, F.; PODGORNÎI, A.; UNCU, L. Analiza spectrofotometrică a soluţiei etanolice de isoconazol nitrat. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 60. ISSN 1812-507
 25. NICOLESCU, F; UNCU, A.; CHIRIŢĂ, C.; ANCUCEANU, R; IONIŢĂ, C.; UNCU, L.; NEGREȘ, S.; MACAEV, F.; VALICA, V. Screening toxicologic asupra unui nou compus antimicobacterian, derivat al 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 55. ISSN 1812-5077.
 26. OPREA, V; CHEPTĂNARU, C; VALICA, V. Analiza fotometrică a Fe în forme farmaceutice solide. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 53. ISSN 1812-5077.
 27. ȘTEFANEŢ, T.; CREŢU, G. Determinarea termenului de valabilitate a formei extemporale – picături oftalmice compuse. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 58. ISSN 1812-5077.
 28. UNCU, A.; VALICA, V.; MACAEV, F.; SUVORCHINA, O.; VÎSLOUH, O. Studiul comportamentului spectral al unui derivat tiodiazolic cu acţiune antimicobacteriană. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 42. ISSN 1812-5077.
 29. VALICA, V.; RUSNAC, L. Centrul ştiinţific în Domeniul Meidcamentului  – actualităţi şi perspective Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 1-2, 15. ISSN 1812-5077.
 30. VÎSLOUH, O.; SUVORCHINA, O.; MAZUR, E.; UNCU, L.; VALICA, V. Aplicarea metodei HPLC în cadrul laboratorului analiză, standardizare şi controlul medicamentelor a centrului ştiinţific în domeniul medicamentelor. Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, 56. ISSN 1812-5077.
 31. PARII, S.; VALICA,V. ; MACAEV, F.; POGREBNOI, S.; BOLDESCU, V.; STÎNGACI, E.; DUCA, GH.; IVANCIC, A.; RUSNAC, L.; NICOLAI, E.; UNGUREANU, A.; UNCU, L.; MACAEVA, A. Determinarea toxicităţii acute a unor noi compuşi chimici cu proprietăţi antituberculoase. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 1, 445-451
 32. UNCU,L.; VALICA,V.;  SUVORCHINA, O.; VÎSLOUH, O.;  MAZUR,E.; ROMAN,Z. Determinarea cantitativă a izoflavonelor în diverse produse si suplimente alimentare prin metoda spectrofotometrică UV-VIS. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2015, nr. 1-2, 24-27. ISSN 1812-5077.   
 33. OPREA,V., CHEPTANARU,C., VALICA,V., NISTORICĂ,M., REMIŞ,V. Determinarea ferului cu acidul sulfosalicilic în comprimate de feroplect prin metoda fotometrică a adaosului standard. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2015, nr. 1-2, 28-31. ISSN 1812-5077.
 34. DONICI, E. Elaborarea metodei spectrofotometrice UV-VIS de determinare cantitativă a izohidrafuralului, metiluracilului şi benzocainei din unguentul combinat. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), 245-248. ISSN 1857-0011.
 35. COTELEA, T. Filip Babilev – profesorul, savantul şi mentorul Farmaciei la un popas aniversal în călătoria eternă. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 6-11. ISSN 1812-5077.
 36. DONICI, E.; UNCU, A.; valica, v.; NICOLESCU, F.; UNCU, L. Cafeaua arabica vs cafeaua robusta. Aspecte de calitate şi componenţa principiilor activi. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 38-41. ISSN 1812-5077.
 37. BABILEVA, A.; VALICA, V.; BIBIRE, N.; UNCU, L. Dozarea concomitentă a m-crezolului şi a insulinei în produsul farmaceutic Humulin R. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 55-58. ISSN 1812-5077.
 38. UNCU, L.; POTLOG, M.; DONICI, E.; PODGORNÎI, A.; VALICA, V. Analiza cantitativă a vitaminelor E, A şi β-carotenului din uleiuri vegetale prin metoda spectrofotometrică UV-VIS. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 59-61. ISSN 1812-5077.
 39. UNCU, L.; ŞERBAN, D.; VALICA, V.; DONICI, E.; VÎSLOUH, O.; MAZUR, E.; MACARI, A. Elaborarea unei metode analitice spectrofotometrice pentru determinarea cantitativă a Tropicamidei în forme farmaceutice. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 62-64. ISSN 1812-5077.
 40. UNCU, L.; NICOLAI, E.; POMANĂ, E.; VALICA, V.; PARII, S.; DONICI, E. Studiul stabilităţii picăturilor auriculare cu conţinut de ciproflozacină 3mg/ml. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 65-67. ISSN 1812-5077.
 41. TREAPIȚÎNA, T.; ŞTEFANEȚ, T.; MAZUR, E.; DONICI, E. Polimorfismul substanţelor medicamentoase. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 74-81. ISSN 1812-5077.
 42. MACAEV, F.; UNCU, A.; POGREBNOI, S.; IVANCIUC, A.; DUCA, G.; VALICA, V.; UNCU, L.  Studiul sistemelor binare ale β-ciclodextrinei şi 2-(propilti)-5H-[1,3,4]tidiazolo[2,3-b]chinazolin-5-onei cu potenţială acţiune împotriva virusului Dengue. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p.13. ISSN 2537-2823
 43. UNCU A.; NICOLESCU F.; UNCU L.; SOARE T.; ŞTEFĂNESCU E.; MOROŞAN E.; CHIFIRIUC M.C.; MARANDIUC I.; NEGREŞ S.; CHIRIŢĂ C. Cercetări farmaco-toxicologice experimentale asupra unui nou derivat al 5-aril-2-ti-1,3,4-oxadiazolului, cu potenţial efect antiicrobian. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p. 98. ISSN 2537.
 44. COJOCARU-TOMA M.; NISTREANU A.; UNCU L.; BILI A. Studiu comparati a polifenolilor în Physalis alkekengi L. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p.216. ISSN 2537-2823.
 45. TINCU, S.; COTELEA, T.; DOLGHIERU, N.; ZNAGOVAN, A. Cânepa, drog abuziv sau potenţial medicamentos. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p. 108. ISSN 2537-2823.
 46. DOLGHIERU, N.;  ZNAGOVAN, A.; COTELEA, T.; TINCU, S. Studiul inhibitorilor histaminici de origine vegetală. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p. 212. ISSN 2537-2823.
 47. ZNAGOVAN, A.; VIDIBONSCHII, V.; COTELEA, T.; TREAPIŢÎNA, T.; NISTREANU, A.; TINCU, S. Studiul produsului complex al alcaloizilor din specia Berberis vulgaris cu ciclofosfan. In: Volum de rezumate. Congresul Naţional de Farmacie din România, ediţia a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarităţii ştiinţelor vieţii. Bucureşti, România, 2016, p.190. ISSN 2537-2823.
 48. CURAC, V.; PODGORNII, A.; Scientific advisor: VALICA, V. NMR analysis of phenoxythiazolechloralum. In: Abstract book. The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors. Chişinău, Republic of Moldova, 12 – 14 May 2016. p. 342-343. ISBN 978-9975-3028-3-8.
 49. NICOLAI, E.; DONICI, E.; PARII, S.; STAVER,M.; VÎSLOUH, O.; UNCU, L. Determinarea Loratadinei din amestec multicomponent prin spectrofotometrie UV-VIS. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 12. ISSN 1812-5077.
 50. UNCU, L.; LUPU, R.; PARII, S.; VALICA,V.; MACARI, A.; DONICI, E.; NEGREŞ,S. Preparate nootrope şi vasodilatatoare cerebrale – aspecte de utilizare şi premise de combinare. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 13. ISSN 1812-5077.
 51. BÎLICI, E.; UNCU, A.; SMETANSCAIA, A.; VÎSLOUH, O.; CIOBANU, N.; BIBIRE, N.; NEGREȘ, S.; UNCU, L. Determinarea spectrofotometrică a propiltiodiazolochinazolin-onă la etapa de preformulare a capsulelor. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 14. ISSN 1812-5077.
 52. SMETANSCAIA, A.; TOMA, M.; VALICA,V.; VÎSLOUH, O.; GRIGORITA, N. Studiul stabilităţii şi determinarea termenului de valabilitate a capsulelor de Pantoprazol şi Tamsulosin. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 15-16. ISSN 1812-5077.
 53. GURANDA, D.; DONICI, E.; CORNEA, V. Studiul preparatelor medicamentoase oftalmice în Republica Moldova. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2016, 1-4, 23. ISSN 1812-5077.
 54. POGREBNOI, S.; CHIRIȚĂ, C.; VALICA, V.; MACAEV, F.; CHIFIRIUC, M.C.; KAMERZAN, C.; UNCU, L.; UNCU, A.; NEGREȘ, S.; IONICĂ, F.E.; NICOLESCU, F.; MARANDIUC, I.M.; ȘTEFĂNESCU, E. Studies of the antimycobecterial action of a novel compound of the thiadiazole class, 2-(propyl-thio)-5H-[1,3,4]-thiadiazole[2,3-b]-quinazoline-5-one. Farmacia, 2017; 65(1): 69-74. ISSN: 0014-8237 (for the Printed Edition); ISSN: 2065-0019 (for the On-Line Edition); IF 1.348.
 55. BABENCO, I.; SOLOVIOV, M.; IACOB, C.; RUSNAC, L.; VALICA, V. Legal aspects in detecing counterfeit medicines. Curierul medical. 2016, 6, 2-8. ISSN 1857-0666.
 56. DONICI, E. Elaborarea și validarea metodei spectrofotometrice în ultraviolet şi vizibil de dozare a fluocinolonului acetonid dintr-un unguent combinat: studiu experimental. Moldovan Journal of Health Sciences. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2017; 13(3): 53-58, ISSN 2345-146
 57. DONICI, E.; DIUG, E.; VALICA, V.; PRISACARI, V.; UNCU, L. Utilizarea formelor farmaceutice combinate în tratamentul arsurilor infectate. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.185-188. ISBN 978-973-0-24609-4.
 58. MAZUR, E.; VALICA, V.; UNCU, L. studiul preparatelor combinate cu conținut de potasiu. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.199-203. ISBN 978-973-0-24609
 59. NICOLAI, E.; PARII, S.; VALICA, V.; UNCU, L. Evaluarea conținutului de impurități de etilendiaminoderivat de ciprofloxacină în studiul stabilității picăturilor auriculare combinate. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.195-198. ISBN 978-973-0-24609
 60. PODGORNÎI, A., MACAEV, F., UNCU, L., SMETANSCAIA, A., VALICA, V. acțiunea farmacologică și relații structură-activitate în grupul derivaților de 1,3,4-oxadiazol. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.192-195. ISBN 978-973-0-24609-4
 61. UNCU, A.,  MACAEV, F., PODGORNÎI, A., VALICA, V. Perspective de utilizare a propiltiohinotiadiazolului în tratamentul tuberculozei. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.188-192. ISBN 978-973-0-24609-4.
 62. UNCU, A., PODGORNÎI, A., SMETANSCAIA, A., MACAEV, F., VALICA, V., TESAROVA, E. The optimization of the bioaviailability of the propylthiocinothiadiazole. In: Book of abstracts, 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis. Congress Centre, Ohrid, Republic of Macedonia, 2017, p. 44.
 63. UNCU, L. Produse farmaceutice multicomponent în tratamentul otomicozelor. In: Volum de rezumate. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ediţia a II-a “Provocări ale farmacoterapiei contemporane”. Bucureşti, România, 2017, p.116-120. ISBN 978-973-0-24609-4.
 64. UNCU, L. The use of HPLC method in analysis of multicomponent drugs. In: Book of abstracts, 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis. Congress Centre, Ohrid, Republic of Macedonia, 2017, p. 15.