Chimia farmaceutică şi toxicologică

 
 

Istoric

Actuala catedră Chimie farmaceutică şi toxicologică a fost fondată în anul 1970 de către doctorul habilitat în farmacie, profesorul universitar, Filip Babilev,  cu denumirea de Chimii speciale.

Pe parcurs au avut loc reorganizări la nivelul catedrei, denumirea ei suferind modificări: în 1981 – Chimie farmaceutică, în 1987 – Chimie farmaceutică şi farmacognozie, iar în 1994 – Chimie farmaceutică şi toxicologică.

Începând cu anul 1995 şi până în prezent, colectivul catedrei este condus de către  Vladimir Valica, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar.

De-a lungul anilor colectivul catedrei contribuie la perfecţionarea procesului de studii, la renovarea planurilor şi programelor analitice pentru studenţi, rezidenţi şi cursanţi, implementează noi forme de instruire, metode moderne de investigare, informatizare a procesului de studii, instruire postuniversitar în concordanţă cu reformele şi remanierile din sistemul farmaceutic.

Activitatea ştiinţifică se axează pe tema generală a catedrei “Elaborarea metodelor de analiză şi standardizare pentru preparatele farmaceutice. Analiza chimico-toxicologică a preparatelor medicamentoase”.

La catedră viitorii formacişti studiază următorele cursuri obligatorii: chimie farmaceutică (anul III, IV), chimie toxicologică (anul IV), metodologia cercetării farmaceutice (anul IV), analiza biofarmaceutică (din 2013 chimie medicală) şi controlul medicamentului (anul V), şi cele opţionale: chimia suplimentelor alimentare şi a nutrientelor, metode instrumentale moderne (anul III), chimie sanitară (anul IV), precum şi pregătirea prin rezidenţiat la specialitatea „Farmacie” anul I şi II; cursurile de perfecţionare a farmaciştilor (cîte 3 cicluri pe semestru).

Catedra dispune de patru săli de studii, două laboratoare de cercetări ştiinţifice, care sunt dotate cu utilaj modern destinat pentru efectuarea cercetărilor prin metode fotometrice, cromatografice, termice  etc.