Pharmaceutical and toxicological chemistry

 
 

Publications

Livres / Dictionnaires / personnel de travaux (national / international)

 1. Симонова, Л.; Валика, В.; Котеля, Т. Группа токсических веществ, извлекаемых из биоматериала полярными растворителями. Методические укказания по токсикологической химии для студентов IV курса фармацевтического факультета. Кишинэу: изд. Полиграфцентр Медицина, 2009. – 98 стр.

Articles

 1. Parii B., Rusnac L., Valica V., Parii S. Some directions of pharmaceutical industry development in the Republic of Moldova. In: Curierul Medical. 2009, nr. 2 (308), p. 57-62.
 2. Ciobanu, N.;  Uncu, L.; Damaschin, N.; Fabian, L.; Postica, M. Evaluarea fitochimică a uleiului volatil de busuioc. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2010, p. 74-77. ISSN 1875-0011
 3. PARII, B.; TODIRAŞ, M.; VALICA, V.; RUSNAC, L.; PARII, S.; GOLOVIN, P. Medicamente autohtone combinate – actualităţi şi perspective. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 2010, nr. 1(24), 33-36. ISSN 1875-0011
 4. SAFTA, V.; MOVILĂ, L.; VALICA, V.; LUPU, M.; BÂRDÂGHIN, O.; BUZU, A. Piaţa medicamentelor fabricate în Republica Moldova : situaţie, probleme, soluţii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 2010, 1 (24), 6-12, ISSN 1857-0011.
 5. Cotelea, T. Farmacological and medicinal chemistry aspects of cannabis compounds. Chemistry. Journal of  Moldova. 2011, V.6(2), 16-18.       ISSN.1857-1727.
 6. Valica, V., Parii S., Rusnac L., Todiraş M., Petrova N., Golovin P. Rezultatele proiectului de inovare şi transfer tehnologic „Implementarea în practica medicală a capsulelor Neamon-Hepa pentru tratamentul şi profilaxia cirozei hepatice”. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2012, nr.1, p.203-207.      ISSN 1857-0011
 7. Cotelea, T.; ciobanu, V.; Lîsîi, L. Riscul de intoxicaţie cu aminofilină şi condiţiile optime de analiză chimico-toxicologică. În: Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău,2008, pag. 309-312.
 8. Tihon, Iu.; Uncu, L.; Valica, V.; Ghicavîi, V.; Suvorchina, O. Utilizarea cromatografiei pe strat subţire în analiza metiferonului. În: Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. I,  Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău, 2008,  p. 282-285.
 9. Uncu, L.; Staver, O.; Guranda, D.; Valica, V.;, Prisacari, V. Tehnologia, analiza şi standardizarea soluţiei  Izofural 0,05%.  În: Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. I,  Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău, 2008,  p. 270-273.
 10. Cotelea, T.; Ciobanu, N. Neliniştea memoriei Profesorul Vasile Procopişin şi semenii săi vocaţie şi act de creaţie. În: Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău, 2009, pag. 304 -307.
 11. Movilă, L.; Uncu, L.; Vîslouh, O.; Valica, V.;Tihon, I. Studiul stabilităţii comprimatelor cu Norfloxacină, Famotidină, Nimesulid şi Biseptocid. În: Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. I,  Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău, 2009,  p. 379-385.
 12. Uncu, L.; Movilă, L.;Suvorchina, O.; Osipov, A.; Sîrtmaci, S. Studiul echivalenţei farmaceutice a comprimatelor cu Norfloxacină şi Famotidină. În: Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. I,  Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău, 2009,  p. 364-368.
 13. bobrov, E.; Vislouh, O.; anton, m.; Valica, V.; Tihon, Iu. Studiul compatibilităţii izohidrafuiralului şi metiluracilului în aceeaşi formă farmaceutică. În: Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I,  Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău, 2010,  p. 423-427. ISSN 1857-1719.
 14. prisacari, V.; buraciova, s.; Uncu, L. ; Vislouh, O.; Ţapcov, V. Unguent „Izofural” – preparat antibacterian nou. Analele ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol.II,  Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău, 2010,  p. 423-427. ISSN 1857-1719.
 15. Cotelea, T.; lungu, l.;  stati,  l. Analiza chimico-toxicologică a amitriptilinei În: Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinau   Ed. a XII-a.  2011, pag.  406-408.
 16. Anton, M.; Uncu, L.; Burduniuc, O.; Valica, V.; Suvorchina, O.; Tihon, Iu. Studiul dinamicii rezistenţei bacteriene la azitromicină. În: Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol. I, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinau   Ed. a XIII-a.  2012., pag. 276-280.
 17. Uncu L. The study of profetur stability in solutions. XXX the session of the Balcan medical Days. Archives of the Balcan Medical Union. The official journal of the Balcan Medical Union. Celsius Publishing House ISSN 0041–6940.-Chişinău.-2008.Vol. 2 -p.309 – 311.
 18. GOLOVIN, P.; VALICA, V.; PARII, S.; RUSNAC, L.; TODIRAŞ, M.; PETROVA, T. Protective effects of Neamon-Hepa on carbon tetrachloride-induced liver injury. ACTA MEDICA MARISIENSIS, Official publication of the University of medicine and pharmacy of Târgu Mureş. 2010, Vol. 56, suppl.2, 111. ISSN 2068-3324
 19. Bobrov, E.; Vîslouh, O.; Tihon, Iu.; Uncu, A.; Suvorchina, O. ”Pharmaceutical bioavailability of combined ointment with izohidrofural and methyluracil, 4th International Medical Congress for students and young doctors, Medespera May 17-19,2012, p.250-251.
 20. Tihon,  Iu.; Valica, V.; Uncu, L.;  Chirciu, L. Identificarea benzituronului şi metiferonului prin metode magnetice cu  Tehnicile 1H protonică şi 13C-carbonică.  Al VI-lea Congres al Farmaciştilor din Republica Moldova. Rezumatele Lucrărilor Ştiinţifice, Chişinău, 2009, pag. 71-72.