Chimia farmaceutică şi toxicologică

 
 

Colaborare internaţională

Catedra colaborează intens cu colegi de la facultăţile de farmacie din mai multe ţări: România, Rusia, Marea Britanie, Polonia, Estonia. Relaţii fructuoase, menţinute şi prin contracte bilaterale de colaborare, au fost stabilite de-a lungul anilor cu catedrele tangenţiale din cadrul Facultăţilor de Farmacie din Târgu-Mureş, Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti (România), unde colaboratorii catedrei au efectuat diverse stagii de specialitate de activitate didactică și cercetare.

Colaboratorii catedrei au participat şi participă în diverse proiecte naţionale internaţionale și de transfer tehnologic.

Tematica acestor proiecte se încadrează în tematica generală a catedrei:

-        Proiect din cadrul programului ORIZONT 2020:

 1.  Aplicat aprilie 2016 (I anunț, în concurs): “Oxide Aggregates for Flow-through Solar Photocatalytic Cleaning of Agricultural and Aquaculture Waste Waters” “Sol2Clean” https://aap.agencerecherche.fr/selection/2017/externes/Pages/SelFSFichesPartenaires.aspx?idProjet=63518&idPartenaire=215793

Director de proiect: Roland Marschall, Justus Liebig University, Giessen, Germania

Coordonator: Universitatea Justus Liebig, Giessen, Germania

         Parteneri:

 • Universitatea de Vest ”Vasile Goldis”, Arad, România (Manager științific al proiectului – Mihali Ciprian Valentin);
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova, (Manager științific al proiectului – Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar).

-        Proiecte internaționale:

 1. Conducător de proiect – Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, a. 2014-2015, Proiect de cercetare bilaterală moldo-român „Screening toxicologic şi farmacologic asupra unui nou compus antimicobacterian, derivat al 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului”, contract de finanțare nr. 05/09/12-2013, cod 182/09/12-2013.
 2. Participant (cercetător științific principal) Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, a. 2016-2018, Proiect de cercetare bilaterală moldo-român ”Dezvoltarea unor noi fluorochinolone cu activitatea asupra unor bacterii  FQMDR”,  Codul proiectului: 16.80013.16.04.15/Ro

-        Proiecte de transfer tehnologic:

 1. Executant Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, a. 2005-2006: „Elaborarea şi implementarea în practica medicală a unui nou preparat antihipotensiv -difetur”. nr. 43 din 30.02.2005, Codul proiectului: 52.002.T.
 2. Conducător de proiect Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar. a. 2008-2010: Implementarea în practica medicală a capsulelor  Neamon-Hepa pentru tratamentul şi profilaxia cirozei hepatice”. Codul proiectului: 08.169.63T.
 3. Conducător de proiect Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar,  a. 2012:  „Elaborarea şi implementarea soluţiei antiseptice pentru mâni Aseptomin-RNP ”  nr. 19 din 17.01.2012, Codul proiectului: 12.824.09.152T.
 4. Conducător de proiect Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar. a. 2012-2013: „Implementarea în practica industrială a siropului de păducel cu acţiune antihipertensivă”. Codul proiectului: 12.824.19.156T.
 5. Executant Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar. a. 2012-2013: „Elaborarea şi implementarea soluţiei antiseptice pentru mâini Aseptomin-RNP”. Codul proiectului: 12.824.09.152T.  

-        Proiecte din cadrul Programului de Stat: Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale” 07.420.01.01-PA:

 1. Executant Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar. a. 2006-2007: „Preparate noi din seminţe de struguri pentru medicină, veterinărie şi agricultură”. Codul proiectului: 43.012P.
 2. Executant Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar. a. 2006-2007: „Evaluarea activităţii preparatelor medicamentoase şi agricole obţinute în baza substanţei biologic active „ENOXIL”. Codul proiectului:  07.44.01.05PA.
 3. Executant Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, a. 2007-2008: „Produşi izotioureici vasoactivi”  Codul proiectului: 056 /P.
 4. Executant Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar,  a. 2007-2008: Obținerea, studiul proprietăților antibacteriene și farmaceutice, elaborarea documentației analitice de normare a calității și tehnologiei de preparare a remediului „Izohidrofural”, Codul proiectului: 052/p. 
 5. Executant Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, a. 2009-2010: Elaborarea și implementarea în practica medicală a unei noi forme medicamentoase – unguent Izohidrafural, Codul proiectului: 09.816.09,04 A.
 6. Conducător de proiect Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar. Executant (cercetător științific principal) Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, a. 2016-2017, ,„Elaborarea produselor farmaceutice în baza design-ului molecular a unor noi substanţe chimice cu acţiune antituberculoasă şi antineoplazică”, Codul proiectului: 16.00353.80.01A

-        Proiecte instituționale:

 1. Conducător de proiect Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar. Executant Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar,  a. 2006-2010: „Elaborarea, studierea, producerea şi standardizarea medicamentelor autohtone din materie primă locală”  Codul proiectului: 06.420.039A;
 2. Conducător de proiect Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar. Executant Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, a. 2011-2014: „Studii privind elaborarea şi implementarea unor medicamente indigene destinate optimizării farmacoterapiei bazate pe dovezi” nr. de înregistrare 521 INST did12 ianuarie 2011, Codul proiectului: 11.817.09.15A.
 3. Conducător de proiect Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar. Executant (cercetător științific principal) Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, a. 2015-2018: „Cercetări complexe în domeniul elaborării şi implementării de noi forme farmaceutice ale medicamentelor de origine vegetală şi obţinute prin sinteză”, Codul proiectului: 15.817.04.44A

-        Proiect de elaborare şi implementare în producere:

 1. Executant – Uncu Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar,   a. 2003: „Elaborarea documentaţiei normativ-tehnice şi organizarea producerii şi utilizării clinice a preparatului antihipotensiv (hipertensiv) Difetur”.

-        Proiect internațional BILATERAL:

 1. Executant Cotelea  Tamara, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar,   a. 2010-2012: „Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică unor noi tioureide ale acidului 2-(2-fenetil)-benzoic şi a complecşilor metalici corespunzători ca potenţiale substanţe  antimicrobiene”, Coordonat de facultatea de Farmacie UMF „Carol Davila” din Bucureşti între Autoritatea Nationala de Cercetari Stiintifice România si Academia de Ştiință din Moldova.
 2. Executant Cotelea  Tamara, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, a. 2010-2012: „Novel Approaches for the Synthesis of Optically Active Cannabinoids with Relevant Biological Activity and Therapeutical Potential”. Coordonat de National Researches Council of Italia, Academia de Ştiință din Moldova și USMF „Nicolae Testemițanu”.
 3. Coordonat de Diug Eugenii, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, a. 2016-2018, „Sisteme nanotransportoare topice pe bază de silice mezoporoasă pentru terapia locală a cancerului cutanat” (cifrul16.80013.5107.21/Ro). Coordonat de Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa. Participanți: Donici Elena, asistent universitar, Mazur Ecaterina, asistent universitar. 

Brevete de invenţii, patente, certificate de înregistrare, materiale la saloanele de invenţii

 1. Casian I., Todiraş M., Casian A., Valica V. Privind dreptul de autor asupra operei ştiinţifice “Obţinerea extractului fluid  şi a siropului de păducel cu acţiune antihipertensivă”. Seria OŞ  nr. 1016/3043  din 27 aprilie 2011.
 2. Valica V., Filippov M., Şepeli D. Procedee de determinare cantitativă a flavonoizilir în materia primă vegetală” Hotărârea nr.7368 din 2012.11.22
 3. Maniuc M., Valica V., Parii S., Ababii P., Movilă L. „Preparat medicamentos sub formă de gel pentru profilaxia complicaţiilor postoperatorii”. Brevet de invenţie MD 4163 C1 2012.11.30, 2012.04.30. BOPI 4/2012
 4. Mereuta I., Valica V., Carauş V., Parii S. Sirop pentru tratamentul starilor precanceroase gastrice. Brevet de invenţie MD 4341 B1.
 5. Maniuc M., Valica V., Parii S., Uncu L., Ababii P., Rusnac L., Nicolai E.  Picaturi auriculare pentru tratamentul  afecţiunilor inflamatorii ale urechii. Nr.5308, din 15.02.2014, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
 6. Maniuc M., Valica V., Parii S., Uncu L., Ababii P. Nicolai E., Stefarta R. Preparat medicamentos pentru tratamentul otitelor. Brevet de invenţie MD 4291B1. BOPI nr.2/2015, 2015.02.28.
 7. Valica V., Uncu L., Parii S. Preparat medicamentos pentru tratamentul afectiunilor neuro-senzoriale ale analizatorului auditiv. Nr. 5415  din 27.01.2015, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.                                                                                                                                       
 8. Maniuc M., Valica V., Parii S.,Uncu L., Ababii P., Nicolai E., Stefarta R. Preparat medicamentos pentru tratamentul otitelor. Salonul Naţional al Cerecetarii şi Inovarii, 25-27 septembrie, 2014,  Bacău, România. Medalie de aur. Concursul „TOPUL INOVATIILOR”, editia a V-a,  Chisinau, Republica Moldova, 11 decembrie 2014. Locul I sectiaSanatate si Biomedicina. Expoziţia Internaţională Specializată EUROINVENT, 14-16 mai, Iaşi, Romania, 2015. Medalie de aur,  Mentiune speciala oferita de World Inventors Association.
 9. Casian I.. Casian A., Valica V. Obţinerea sării dietilamoniu de hiperforină din herba de sunătoare (Hypericum perforatum L.). Catalogul Oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate Infoinvent, editia a XIV-a. Chişinău, 2015, 124.
 10. Casian I., Casian A., Valica V. Izolarea coptizinei din herba de rostopască (Chelidonium majus L.). Catalogul Oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate Infoinvent, editia a XIV-a. Chişinău, 2015, 124-125.
 11. Mereuţă I., Valica V., Carauş V., Parii S. Sirop pentru tratamentul stărilor precanceroase gastrice. Catalogul Oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate Infoinvent, editia a XIV-a. Chişinău, 2015, 122-123.
 12. Parii S., Rudic V., Cabac V., Valica V., Chiriac T. Metodă de tratament medicamentos al afecţiunilor analizatorului auditiv. Catalogul Oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate Infoinvent, editia a XIV-a. Chişinău, 2015, 123-124.
 13. Casian I., Casian A., Valica V. Coptisine isolation from the Celandine herb (Chelidonium majus L.) Catalogul Oficial al Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii Pro Invent, editia a XIII-a. Cluj-Napoca, România, 2015, 239-240. ISBN 978-606-737-048-5.
 14. Casian I., Casian A., Valica V. Obtaining the diethylammonium salt of hyperforin from the St. John’s Wort herb (Hypericum perforatum L.). Catalogul Oficial al Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii Pro Invent, editia a XIII-a. Cluj-Napoca, România, 2015, 239. ISBN 978-606-737-048-5.
 15. Casian I., Casian A., Valica V. Coptisine isolation from the Celandine herb (Chelidonium majus L.) În: The XIX-th International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer “INVENTICA 2015”, Iasi, Romania, June 24-26, 2015, 347.
 16. Casian I., Casian A., Valica V. Obtaining the diethylammonium salt of hyperforin from the St. John’s Wort herb (Hypericum perforatum L.). In: The XIX-th International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer “INVENTICA 2015”, Iasi, Romania, June 24-26, 2015, 346.
 17. Maniuc M., Valica V., Parii S., Uncu L., Ababii P., Nicolai E., Stefarta R. Medicinal preparation for the treatment of inflammation of the external and the middle ear. Catalogul Oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate Euroinvent, editia a VII-a. Iasi, România, 2015, 148.
 18. Maniuc M., Valica V., Pari, S., Unc, L. Ababi, P., Nicola, E., Stefarta R. Preparat medicamentos pentru tratamentul otitelor. Catalogul Oficial al Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii Pro Invent, editia a XIII-a. Cluj-Napoca, România, 2015, 247. ISBN 978-606-737-048-5.
 19. Rudi, V., Parii S., Cabac V., Valica V., Chiriac T. Tratamentul pacienţilor cu hipoacuzie neurosenzoriala cu utilizarea extractului din biomasa Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. Catalogul Oficial al Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii Pro Invent, editia a XIII-a. Cluj-Napoca, România, 2015, 245-246. ISBN 978-606-737-048-5.
 20. Valica V., Cabac V., Uncu L., Parii S., Ciobanu N., Vislouh O., Nicolai E., Pogorevici D. Picaturi auriculare pentru tratamentul otitelor și otomicozelor. Nr. 5497  din 28.03.2016, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
 21. Parii S., Rudic V., Maniuc M., Valica V., Uncu L., Ababii P., Nicolai E, Jucovschi C. Noimetode de diagnostic audiologic, pronostic de eficacitate a protezarii auditive si tratamentmedicamentos in afectiunile ORL. Expoziţia Internaţională Specializată PROINVENT editia a XIV-a.  Cluj-Napoca, Romania, 2016, Medalie de aur. Expoziţia Internaţională Specializată EUROINVENT, editia a VIII-a. Iasi, Romania, 2016, Medalie de aur. Expoziţia Internaţională Specializată INVENTICA, 28-30 iunie,  Iaşi, Romania, 2016. Medalie de aur.