Chimia farmaceutică şi toxicologică

 
 

Colaborare internaţională

Catedra colaborează intens cu colegi de la facultăţile de farmacie din mai multe ţări: România, Ucraina, Rusia, Marea Britanie, Franţa, Canada, Polonia. Relaţii deosebit de fructuoase, menţinute şi prin contracte bilaterale de colaborare, au fost stabilite de-a lungul anilor cu catedrele tangenţiale din cadrul Facultăţilor de Farmacie din Târgu-Mureş, Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti (România), unde colaboratorii catedrei au efectuat diverse stagii de specialitate. Stagii se petrec şi în alte Universităţi, printre care: Universitatea Warwick, Marea Britanie, UMM „I.M.Secenov”, Rusia, şi altele.

Proiecte la nivel internaţional

  1. „Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică unor noi tioureide ale acidului 2-(2-fenetil)-benzoic şi a complecşilor metalici corespunzători ca potenţiale substanţe antimicrobiene”. Echipa: dir. pr. T. Cotelea, I. Casian, A. Casian, E. Stratan, V. Crudu, Iu. Tihon, O. Suvorchina, A. Buga.
  2. “Noi abordări în sinteza cannabinoidelor optic active cu activitate biologică relevantă şi potenţial terapeutic”. Echipa: V. Kulciţki , N. Ungur , A. Ciocîrlan , T. Cotelea