Chimia farmaceutică şi toxicologică

 
 

Cercetare

Cercetarea  de rând cu activitatea didactică constituie domeniu de bază în activitatea  colaboratorilor catedrei.

Tema generală de cercetare:

Elaborarea metodelor de analiza, controlul şi standardizarea medicamentelor.

Domenii de cercetare:

  • Elaborarea metodelor de analiză  a substanțelor active medicamentoase și a formelor farmaceutice;
  • Studiul farmaceutic comlex a substanțelor medicamentoase, incclusiv celor autohtone;
  • Studii de validare a metodelor fizico-chimice în analiza şi standardizarea medicamentelor;
  • Studii de stabilitate a substanțelor active medicamentoase și a formelor farmaceutice,inclusiv magistrale;
  • Determinarea termenelor de valabilitate a substanțelor active medicamentoase și a formelor farmaceutice;
  • Studii în domeniul chimiei medicale a compușilor din diferite grupe medicamentoase;
  • Studii în domeniul analizei chimico-toxicologice al medicamentelor.

La catedră au fost susținuie urmatoarele teze:

  1.  Valica Vladimir în 2003 a susţinut teza de doctor habilitat în științe farmaceutice cu tema „Studiu privind elaborarea unor produse farmaceutice antiinfecțioase. Tehnologiae, analiza și standardizare”. Consultant ştiinţific  Diug Eugen – doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.

  2.  Treapițîna Tatiana în 1993 a susţinut teza de doctor în științe farmaceutice cu tema tema „Analiza şi standardizarea Izoturonului şi a formelor lui medicamentoase”. Conducător ştiinţific  Babilev Filip  – doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.

  3.  Cotelea Tamara în 2002 a susţinut teza de doctor în științe farmaceutice cu tema „Investigații chimico-toxicologice asupra Cinarizinei și Clonidunei”. Conducător ştiinţific  Babilev Filip  – doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.

  4.  Uncu Livia în 2002 a susţinut teza de doctor în științe farmaceutice cu tema „Analiza şi standardizarea difeturului și Profeturului și a formelor lor farmaceutice”. Conducător ştiinţific  Valica Vladimir – doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, consultant ştiinţific  Ghicavîi Victor – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar.

  5.  Tihon Iurie în 2012 a susţinut teza de doctor în farmacie cu tema „Analiza şi standardizarea benzituronului şi metiferonului şi a formelor lor farmaceutice”. Conducător ştiinţific Valica Vladimir – doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.

Cercetările  sunt efectuate în cadrul instruirii prin doctorat și masterat.

Teme de doctor aprobate:

  1.  Uncu Livia, conferențiar universitar, efectuează cercetări asupra tezei de doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice cu tema „Studiu preclinic privind elaborarea unor produse farmaceutice  combinate cu aplicaţie în terapia afecțiunilor urechii.” Consultanți ştiinţifici – Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, Prisacari Viorel, doctor habilitat în ştiinţe  medicale, profesor universitar, m. c. al AȘ RM.            

  2.  Donici Elena, asistent, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema „Elaborarea, analiza și standardizarea formelor farmaceutice combinate cu conținut de Izohidrafural”. Conducător științific – Uncu Livia, doctor  în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, consultant științific –  Prisacari Viorel, doctor habilitat în ştiinţe  medicale, profesor universitar.

  3.  Podgornîi Ana, asistent, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema „Cercetări farmaceutice ale fenoxitiazolcloralului și a formelor lui  farmaceutice”. Conducător științific – Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, consultant științific – Macaev Fliur, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar.

  4.  Bolocan Vladimir, doctorand, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema „Tehnologie și standardizarea produselor extractive obținute din deșeurile speciei Lavandula angustifolia Mill”. Conducător științific  – Cotelea Tamara, doctor  în ştiinţe farmaceutice, conferențiar universitar, conducător prin cotutelă – Ungur Nicon, doctor habilitat în ştiinţe  de chimie, profesor universitar.

  5.  Ștefaneț Tatiana, asistent, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema „Studiul farmaceutic complex al Dioxoindolinonei, derivat al izatinei”. Conducător științific  – Valica Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, Macaev Fliur, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar.

Teze de master susținute:

  1.  Fabian Liudmila Standartizarea capsulelor cu tamoxifen. Conducător științific – Valica vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, consultant științific.

  2.  Osipov Artem – „Cercetarea farmaceutucă și farmacologică a preparatului Betaxolol”. Conducător științific – Valica vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, consultant științific.

  3.  Donici Elena – „Formularea, analiza și standartizarea unguentului combinat cu izohidrafural și metiluracil”. Conducător științific – Valica vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar.

  4.  Moiseev Ana – „Studiul farmaceutic al isoconazolului”. Conducător științific – Valica vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, consultant științific – Macaev Fliur, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar.